Klient- och statistikdatasystemet PAR

PAR-datasystemet är ett Excel-baserat skräddarsytt datasystem där verkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet kan hantera klient- och statistikuppgifter. I systemet kan man föra in uppgifter som rör klientskapen, planera och granska genomförandet av klientarbetet  och hantera dokument som rör klientarbetet. Man kan också föra in uppgifter om klienter som omfattas av åtgärder enligt socialvårdslagen.

PAR-datasystemet har byggts upp för att underlätta uppföljningen av statsbidrag. I systemet rapporterar man organisationsuppgifter och klientstatistik tre gånger per år till den riksomfattande PARkki-databasen. Det kostar inget att börja använda datasystemet. Mer information om det fås från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland av: tuulikki.nieminen@avi.fi

Uppdaterad