Brandskyddsfonden

Kommuner, räddningsväsendets områden och avtalsbrandkårer kan få specialunderstöd från Brandskyddsfonden för anskaffning av utrustning och för byggprojekt.

Regionförvaltningsverket (RFV) koordinerar anskaffningarna inom området och ordnar ansökningarna om understöd i viktighetsordning. Besluten om beviljande av understöd fattas av Brandskyddsfonden.

Understöd kan ansökas vid tidpunkter som fastställs av Brandskyddsfonden, i allmänhet en gång om året. RFV informerar vanligtvis i slutet av året om möjligheten att ansöka om understöd.

Ansökningsblanketter och anvisningar för ifyllning finns på Brandskyddsfondens webbplats.

Uppdaterad