› Tillbaka till den grafiska version

Vesilupapäätökset 2014

Päätökset ovat julkisia. Verkkopalvelu ei sisällä tietoja valituksista eikä päätetyistä korvaus- tai hallintopakkoasioista. Niitä voi tiedustella aluehallintovirastojen kirjaamoista.

Alueelliset ympäristölupapäätökset löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tietoa alueelta

Beslut om vattentillstånd 2014 - Södra Finland och Sydvästra Finland

RFV i Södra Finland sköter också miljöärenden och ärenden som gäller vattenhushållningen i Sydvästra Finland.

Från och med 8.7.2014 hittas beslut om vattentillstånd från Regionförvaltningsverket i Södra Finland också i Tillstånds-Informationstjänsten.

Länken till  Tillstånds-Informationtjänsten

Hakija / Sökanden Kunta / Kommun Asia / Ärende Päätös pvm. / Beslutsdatum Diaarinumero / Diarienummer Päätös/ Beslut
Meriseura Turku ry Naantali Venepoijujen sijoittaminen mereen kiinteistön Merikari 529-566-1-18 edustalle 8.7.2014 ESAVI/168/04.09/2013 117/2014/2
Veli-Mati Rantanen Uusikaupunki Sillan rakentaminen Sirppujoen alitse 3.7.2014 ESAVI/140/04.09/2013 115/2014/2
Mynämäen kunta Mynämäki Oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Mynämäen kunnan Kalelan pohjavedenottamon tarkkailusuunnitelman hyväksymistä koskevaan päätökseen 2.7.2014 ESAVI/25/04.09/2013 114/2014/2
Bostads Ab Prästängsgatan 15 i Raseborg Raasepori Energiakaivon rakentaminen kiinteistölle 710-6-106-1 I-luokan pohjavesialueella 1.7.2014 ESAVI/154/04.09/2013 113/2014/2
Orimattilan kaupungin vesilaitos Orimattila Vääräkosken vedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 30.6.2014 ESAVI/350/04.08/2012 112/2014/2
UPM-Kymmene Oyj Taipalsaari Vehkapaipaleen kanavan kunnostusta koskevassa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 töiden suorittamiselle asetetun määräajan pidentäminen 26.6.2014 ESAVI/46/04.09/2014 111/2014/2
Ismo Räty Kotka Laiturin ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen mereen Hirssaaressa 25.6.2014 ESAVI/159/04.09/2013 109/2014/2
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kouvola kymijoen Pyhäjärven säännöstelyluvan määräysten tarkistaminen 24.6.2014 ESAVI/205/04.09/2012 106/2014/2
Yara Suomi Oy Uusikaupunki Pengertien levittäminen ja valmistelulupa 23.6.2014 ESAVI/182/04.09/2013 105/2014/2
Vantaan seurakuntayhtymä Vantaa Veden johtaminen kasteluvedeksi Keravanjoesta 23.6.2014 ESAVI/129/04.09/2013 104/2014/2
Leena Vilonen ja Reijo Kamila Raasepori Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen poikkeuksen saaminen Lillfladanin alueella suoritettavaa ruoppausta varten 19.6.2014 ESAVI/167/04.09/2013 103/2014/2
Arja Tiihonen Raasepori Vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisen poikkeuksen saaminen Lillfladanin alueella suoritettavaa ruoppausta varten 19.6.2014 ESAVI/166/04.09/2013 102/2014/2
Liikelaitos Porvoon Vesi Porvoo Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Porvoonjoen alitse sekä valmistelulupa 13.6.2014 ESAVI/49/04.09/2014 94/2014/2
Karhusjärven osakaskunta Lappeenranta Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 47/2011/4 asetettujen määräaikojen pidentäminen 13.6.2014 ESAVI/22/04.09/2014 93/2014/2
Kraftnät Åland Ab Naantali, Parainen ja Turku Merikaapelin asentamista Ahvenanmaan ja Naantalin välille koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nro 98/2012/2 muuttaminen ja valmistelulupa 13.6.2014 ESAVI/162/04.09/2013 92/2014/2
Elenia Oy Tammela Sähkökaapelin asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse 13.6.2014 ESAVI/14/04.09/2014 90/2014/2
Carola Tigerstedt Hangö Byggande av en energibrunn på  fastigheten 78-3-319-2 Korsmansgatan 60 belägen på ett grundvattenområde 12.6.2014 ESAVI/171/04.09/2013 91/2014/2
Elenia Oy Asikkala Sähkökaapelin asentaminen Päijänteeseen välille Herrainpöytä-Isosaari 12.6.2014 ESAVI/19/04.09/2014 89/2014/2
Liesjärven Vesi Oy Tammela Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Liesjärven alitse 9.6.2014 ESAVI/45/04.09/2014 86/2014/2
Ingå kommun Ingå Förlängning av tiden för inledandet och slutförandet av arbetena för anläggande av en grundvattentäkt och tagande av grundvatten från denna på Storsandarnas grundvattenområde, Ingå 6.6.2014 ESAVI/71/04.09/2014 85/2014/2
Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry Lappeenranta Maalämpökaivojen rakentaminen Lepokosken kiinteistölle kiinteistölle (405-572-10-156) 6.6.2014 ESAVI/136/04.09/2013 83/2014/2
Teija Ravea-Unkuri ja Heikki Unkuri Turku Energiakaivon rakentaminen 6.6.2014 ESAVI/62/04.09/2014 82/2014/2
Kitö Vattenandelslag - Kitön Vesiosuuskunta Sipoo Viemärin, vesijohdon ja valokaapelin rakentaminen Kitön ympäristön merialueelle ja valmistelulupa 5.6.2014 ESAVI/135/04.09/2013 80/2014/2
Sysmän kunta Sysmä Majutveden Kirkkolahden kunnostus ruoppaamalla 2.6.2014 ESAVI/132/04.09/2013 79/2014/2
Jorma Summa ja Aniitta Summa Hamina Laiturin rakentaminen ja pysyttäminen 26.5.2014 ESAVI/151/04.09/2013 77/2014/2
Elenia Oy Hämeenlinna Sähkökaapelin asentaminen Vanajaveteen Linnasalmen ali 23.5.2014 ESAVI/38/04.09/2014 76/2014/2
Merikarvian kunta Merikarvia Sillan rakentaminen Merikarvianjoen Stäävitkosken yli 20.5.2014 ESAVI/149/04.09/2013 74/2014/2

Uudenmaan ELY-keskus

liikenne ja infrastruktuuri

Porvoo Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Mustijoen ylitse 14.5.2014 ESAVI/133/04.09/2013 73/2014/2
Helsingin Satama Helsinki Länsisataman edustan väyläalueiden muuttaminen, ruoppaus ja louhinta sekä valmistelulupa hanketta varten 14.5.2014 ESAVI/197/04.09/2013 72/2014/2
Fortum Power and Heat Oy Imatra Tainionkosken vesivoimalaitoksesta annettujen päätösten virtaamien määräämistä koskevan lupaehdon muuttaminen 9.5.2014 ESAVI/68/04.09/2013 70/2014/2
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne ja infrastruktuuri

Virolahti Siltojen rakentaminen Vaalimaanjoen ylitse sekä valmistelulupa 9.5.2014 ESAVI/123/04.09/2013 69/2014/2

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne ja infrastruktuuri

Virolahti Siltojen rakentaminen Virojoen ylitse sekä valmistelulupa 7.5.2014 ESAVI/122/04.09/2013 68/2014/2

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne ja infrastruktuuri

Virolahti Siltojen rakentaminen Pyölinjoen ylitse sekä valmistelulupa 7.5.2014 ESAVI/121/04.09/2013 67/2014/2
Perustettavan vesiosuuskunnan lukuun Raimo Laaksonen Laitila Vesijohtojen rakentaminen Lukujärveen ja valmistelulupa 2.5.2014 ESAVI/148/04.09/2013 63/2014/2
Eurajoen kunta Eurajoki Paineviemäreiden ja vesijohdon rakentaminen Eurajoen alitse ja valmistelulupa 30.4.2014 ESAVI/6/04.09/2014 66/2014/2
Kankaanpään kaupunki Kankaanpää Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 129/2007/4 asetettujen määräaikojen, joita on pidennetty Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä nro 233/2011/4 pidentäminen 30.4.2014 ESAVI/195/04.09/2013 65/2014/2
Kari Pöri Sauvo Venevalkaman ruoppaus kolmelle rakennuspaikalle kiinteistön Lehtiniemi 738-498-2-23 edustalla Isoluodon saarella 29.4.2014 ESAVI/107/04.09/2013 62/2014/2
Metsähallitus Tammela Keskivedenkorkeuden muuttaminen Kyynäräjärvessä ja tulva-aikaisen vedenkorkeuden muuttaminen Kyynärä- ja Saloistenjärvissä  25.4.2014 ESAVI/105/04.09/2013 61/2014/2
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Loppi

1) Väliaikainen poikkeaminen Punelian säännöstelyn lupaehdoista, Loppi

2) Väliaikainen poikkeaminen Nuuksion Pitkäjärven säännöstelyn lupaehdoista, Espoo

3) Väliaikainen poikkeaminen Hirvijärven, Suolijärven ja Kytäjärven säännöstelyn lupaehdoista, Riihimäki, Hyvinkää ja Loppi

23.4.2014

1) ESAVI/41/04.09/2014

2) ESAVI/42/04.09/2014

3) ESAVI/43/04.09/2014

1) 58/2014/2

2) 59/2014/2

3) 60/2014/2

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne ja infrastruktuuri

Virolahti Siltojen rakentaminen Saarasjärvenojan ylitse sekä valmistelulupa 23.4.2014 ESAVI/120/04.09/2013 57/2014/2
Lakeuden Vesi Oy Karvia Pohjaveden ottaminen Karvian kunnan 1) Elliharjun vedenottamosta, 2) Kantinkankaan vedenottamosta 3) Kauraharjun vedenottamosta sekä töiden alottaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 23.4.2014

1) ESAVI/87/04.09/2011

2) ESAVI/88/04.09/2011

3) ESAVI/89/04.09/2011

1) 54/2014/2

2) 55/2013/2

3/56/2014/2

Fortum Sähkönsiirto Oy Luvia Sähkökaapelin asentaminen mereen mantereen ja Halssikarin välille 15.4.2014 ESAVI/7/04.09/2014 53/2014/2
Tuusulan kunta Tuusula Tuusulanjoentien sillan rakentaminen 10.4.2014 ESAVI/83/04.09/2013 52/2014/2
Turun Satama Oy Turku Turun sataman laiväväylän ruoppausmassojen läjityskelpoisuuden arviointi 9.4.2014 ESAVI/35/04.09/2014 51/2014/2
Forssan vesihuoltoliikelaitos Tammela Kellarimäen pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen Forssan kaupungin vesihuollon turvaamiseksi 7.4.2014 ESAVI/56/04.09/2013 48/2014/2
Hiiltolanjoen Voima Oy Rautjärvi Osallistumistarjous Ankilan kylän yhteisen vesialueen osakkaille Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitoshankkeisiin osallistumiseksi 3.4.2014 ESAVI/141/04.09/2013 46/2014/2
Metsä Board Oyj Rautjärvi Osallistumistarjous Ankilan kylän yhteisen vesialueen osakkaille Juvankosken voimalaitoshankkeeseen osallistumiseksi 3.4.2014 ESAVI/139/04.09/2013 45/2014/2
Tammelan kalastusalue Tammela Teurojoen kalataloudellinen kunnostus 31.3.2014 ESAVI/50/04.09/2013 43/2014/2
Heinolan kaupunki Heinola Hevossaaren vedenottamon suoja-alueen ja suoja-aluemääräysten muutaminen 27.3.2014 ESAVI/112/04.09/2013 42/2014/2
Vantaan Energia Oy Rautjärvi Osallistumistarjous Änkilan kylän yhteisen vesialueen osakkaille Lahnasenkosken voimalaitoshankkeeseen osallistumiseksi 3.4.2014 ESAVI/79/04.09/2013 41/2014/2
Lahden kaupunki Lahti Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 92/03/1 töiden suorittamiselle asetetun määräajan pidentäminen 25.3.2013 ESAVI/5/04.09/2014 40/2014/2
Myllyniemi Oy Lohja Sillan rakentaminen Nummenjoen yli 21.3.2014 ESAVI/104/04.09/2013 38/2014/2
Veli Hietasen kuolinpesän osakkaat Reijo Hietanen ym. Janakkala Vääräkosken padon muuttaminen pohjapadoksi 20.3.2014 ESAVI/14/04.09/2013 36/2014/2
Lappeenrannan Lämpövoima Oy Lappeenranta Pohjaveden ottaminen Haukilahden vedenottamosta ja valmistelulupa hanketta varten 11.3.2014 ESAVI/116/04.09/2013 33/2014/2
Skärgårsnäten Ab Parainen Tietoliikennekaapelien asentaminen mereen Roslax-Kivimo-Björkö-Mossala 11.3.2014 ESAVI/175/04.09/2013 32/2013/2
Elenia Oy Hattula Sähkökaapelin asentaminen Lepaanvirran alitse 10.3.2014 ESAVI/169/04.09/2013 34/2014/2

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

liikenne ja infrastruktuuri

Virolahti Siltojen rakentaminen Ravijoen ylitse sekä valmistelulupa 10.3.2014 ESAVI/119/04.09/2013 31/2014/2
Jenny ja Juha Vuorela Rauma Vesialueen ruoppaus ja täyttö kiinteistön Kesäranta RN:o 1:50 edustalla 7.3.2014 ESAVI/174/04.09/2013 29/2014/2
Liikenneviraston Turun toimipiste Uusikaupunki Sähkökaapelin asentaminen mereen Syväsalmenkarin ja Kirstan välille ja valmistelulupa 4.3.2014 ESAVI/156/04.09/2013 28/2014/2
KSS Verkko Oy Kouvola Kahden sähkökaapelin asentaminen Kymijoen alitse välille Halkoniemi-Auvoranta ja valmistelulupa 4.3.2014 ESAVI/164/04.09/2013 27/2014/2
Tarkeelanjärven ja Niemilammen vesiyhteisö Lohja Tarkeelanjärven ja Niemilammen keskivedenkorkeuden nostaminen ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen 28.2.2014 ESAVI/90/04.09/2013 26/2014/2
Siikaisten yhteisen vesialueen osakaskunta Siikainen Siikaisjärven keskivedenkorkeuden nostaminen luusuaan rakennetun pohjapadon avulla 27.2.2014 ESAVI/64/04.09/2012 25/2014/2
Kankaanpään kyläyhdistys ry Köyliö Kuninkaanlähteen kunnostaminen tyhjentämällä ja ruoppaamalla sekä valmistelulupa hanketta varten 25.2.2014 ESAVI/162/04.09/2012 24/2014/2
Juha Jouhki Hämeenlinna Kalatien rakentaminen Hiittankosken patoon 20.2.2014 ESAVI/188/04.09/2013 23/2014/2
Kuittilan osakaskunta Hämeenlinna Kalatien rakentaminen Kuittilankosken patoon 20.2.2014 ESAVI/189/04.09/2013 22/2014/2
Lappeenrannan Energiaverkot Oy Lappeenranta Veden johtamista Saimaan kanavasta laimennusvedeksi Rakkolanjoen vesistöön koskevan Itä-SUomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 115/09/2 muuttaminen 5.2.2014 ESAVI/55/04.09/2013 19/2014/2
Kotkan Energia Oy Kotka Huoltolaiturin rakentaminen Mussalon satamaan tuulivoimaloita varten 31.1.2014 ESAVI/134/04.09/2013 17/2014/2
Yara Suomi Oy Uusikaupunki Pengerlaiturin rakentaminen satama-alueelle 31.1.2014 ESAVI/109/04.09/2013 16/2014/2
Ahlstrom Glassfibre Oy Kotka Kymijoen alitse rakennetun maakaasuputken pysyttäminen 31.1.2014 ESAVI/155/04.09/2013 15/2014/2
Teljän Finanssi Oy Uusikaupuki Sillan ja pengertien rakentaminen Aaholmin saaren ja mantereen väliin 30.1.2014 ESAVI/138/04.09/2013 14/2014/2
Kiinteistö Huutolaispoika Oy Lappeenranta Pohjaveden ottaminen pohjavesialueelta energian talteenottamista varten 30.1.2014 ESAVI/11/04.09/2013 13/2014/2
Liikennevirasto Vantaa Betonikaukalon ja avo-rataosuuden rakentaminen sekä Koivupäänojan putkittaminen ja perkaaminen Kehäradan rakentamiseksi ja valmistelulupa hanketta varten 29.1.2014 ESAVI/66/04.09/2013 11/2014/2
Kari Koskelainen Porvoo Pimijärven itäosan ruoppaamista koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 84/2009/2 töiden suorittamiselle asetetun määräajan pidentäminen sekä lupamääräysten muuttaminen 23.1.2014 ESAVI/143/04.09/2013 9/2014/2
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Kotka Kalatien rakentaminen Kymijoen Korkeakoskeen 24.1.2014 ESAVI/53/04.09/2013 8/2014/2
Pursijärven vesiosuuskunta Hausjärvi Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Haminanjoen alitse sekä valmistelulupa 9.1.2014 ESAVI/137/04.09/2013 4/2013/2
Forssan vesihuoltoliikelaitos Loppi Tutkimuslupa koepumppauksen tekemiseksi Forssan seudun vesihuollon turvaamiseksi Räyskälän vesihuoltoalueella 9.1.2014 ESAVI/77/04.09/2013 3/2014/2
Inkoon kunta Inkoo Inkoon kalasataman laitureiden uusiminen ja vesialueen ruoppaaminen ja täyttö sekä valmistelulupa hanketta varten 7.1.2014 ESAVI/46/04.09/2013 1/2014/2
liite

 


Uppdaterad