Programmet Kunnig                        

AKTUELLT

  • Projektet SKUTT i Svenskfinland har gett ut en broschyr om projektet. Du hittar den här
  • Här finns kontaktuppgifterna till pågående Kunnig-projekt.
  • Projektguiden för utvecklingsprojekt inom programmet Kunnig uppdaterades i februari. I guiden finns särskilda anvisningar för projekt som har inletts i år och avslutats i juni 2017.

Vad är programmet Kunnig?

Programmet Kunnig (Osaava-ohjelma) har som mål att utveckla fortbildningen för personalen inom undervisningsväsendet och riktar sig till undervisnings-, elevvårds- och stödpersonalen inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och fria bildningen. Med programmet kan utbildningsanordnarna skapa förutsättningar för en strukturerad fortbildning med vars hjälp personalens yrkeskompetens upprätthålls. Ansvaret för genomförandet av programmet är fördelat mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet beviljar statsunderstöd för utvecklingsverksamhet inom programmet Kunnig till utbildningsanordnarna inom det svenskspråkiga undervisningsväsendet. Programmet Kunnig är nu inne på sitt sista år och projekten avslutades i juni 2017. Slutredovisningarna av projekten görs under hösten.

Programmet Kunnig har också en sluten grupp på Facebook. Gruppen är ett forum för projekten inom Programmet Kunnig och där kan deltagarna dela med sig av erfarenheter, idéer, tips om föreläsare samt utbyta material mm.

Till ingångssidan Svenska enheten för bildningsväsendet

Regional information

Kunnig-programmets kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn 0295 018 612

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela