Programmet Kunnig                        

 

Programmet Kunnig (Osaava-ohjelma) har avslutats. Programmet hade som mål att utveckla fortbildningen för personalen inom undervisningsväsendet. Med programmet skapade utbildningsanordnarna förutsättningar för en strukturerad fortbildning med vars hjälp personalens yrkeskompetens upprätthålls. Ansvaret för genomförandet av programmet var fördelat mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverken.

Till ingångssidan Svenska enheten för bildningsväsendet

Regional information

Kunnig-programmets kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn 0295 018 612

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela