› Tillbaka till den grafiska version

Osaava-Kunnig Forum

Osaava-Kunnig Forum är en årligen återkommande nationell konferens som ordnas turvis i de olika regionerna. Målgrupp är representanter för Kunnig-nätverken samt personalen och ledningen inom allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning och fria bildningen. Osaava-Kunnig Forum 2017 är samtidigt programmet Kunnigs avslutningsseminarium.

Inom programmet Kunnig framförallt undervisningspersonalens kompetens och välmående ökats. Dessutom har strukturerna för utbildningsanordnarnas kompetenshöjande verksamheten utvecklats och utbildningsenheternas verksamhetskultur främjats. Nätverken som skapats under programtiden täcker hela landet, vilket är unikt.

Osaava-Kunnig Forum hölls 2.2.2017 i Helsingfors

Presentationerna från forum:

Anna-Kaisa Ikonen, pormestari Tampere

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Matti Kangasoja, opetusneuvos

Jari Lavonen, professori Helsingin yliopisto

Mikko Eloholma, Mehackit Oy

Inbjudan och program (på finska)

Tilläggsuppgifter: överinspektör för undervisningsväsendet Virve Smarzoch, virve.smarzoch@avi.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

 

 

 

Uppdaterad