Ansökan om statsunderstöd


Regionförvaltningsverket kan bevilja separata statsunderstöd för byggande av läroanstalter och daghem om det har reserverats anslag för detta i statsbudgeten.

När anslag har avsatts ges närmare anvisningar om hur man ansöker om bidraget.

Uppdaterad

Blanketter