Färdigställande av byggarbeten

När det gäller nybyggen och tillbyggnader görs en preliminär projektredovisning inom en månad efter att byggprojektet inletts.

Anmälan om färdigställande görs till regionförvaltningsverket på blanketten för läroanstaltsanläggningsprojekt  - Anmälan om färdigställande.

För alla projekt levereras en slutgiltig projektredovisning inom sex månader efter att projektet färdigställts.

Uppdaterad

Blanketter