Indragning av skolor

Verksamhetsanordnaren lämnar in en anmälan om att skolan dragits in om skolan för byggande av skolutrymmen, grundlig renovering eller köp har fått statsandel eller statsbidrag under de senaste 15 åren.

Anmälan ska lämnas till regionförvaltningsverket inom sex månader från det att verksamheten lades ner. Anmälan görs på blanketten Anmälan om indragning.

Statsunderstöd som beviljats för byggande kan återkrävas om verksamheten upphör eller egendomen permanent överlåts till en annan. Statsbidraget återkrävs inte om det har gått mer än 15 år sedan statsandelen eller statsunderstödet beviljades.

Det meddelande som skickas till statistikcentralen räcker inte som anmälan, utan anmälan om indragning ska lämnas till statsbidragsmyndigheten (regionförvaltningsverket).

Uppdaterad

Blanketter