› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

 

Svenska enhetens fortbildningar erbjuds som webbinarier i höst
Coronavirusläget har försämrats och distansarbete rekommenderas i flera delar av landet. För att förhindra smittspridningen kommer svenska enheten för bildningsväsendet inte att ordna fortbildningar, nätverksmöten eller andra tillfällen som förutsätter fysisk närvaro under höstterminen.

En stor del av de planerade fortbildningarna ordnas som webbinarier. Alla som redan har anmält sig till höstens fortbildningar får besked om arrangemangen via e-post. Även nätverksmöten ordnas digitalt.

För att försäkra att vårt material möter webbtillgänglighetskraven kommer vi i regel inte att spela in och publicera webbinarier i fortsättningen.

 

Nyheter gällande enhetens personal
Överinspektör Ann-Sofi Loo är tjänstledig till slutet av januari 2021 och vikarieras av Cecilia Ekqvist. Cecilias uppgifter sköts under tiden av Jirka Sabel som anställs som planerare från 24.8.2020.

Jirka är pol.kand med sociologi som huvudämne och marknadsföring som biämne. Han kommer från Vasa, men bor i Helsingfors där han även kommer att jobba.

Vi hälsar Jirka välkommen till enheten och önskar Cecilia lycka till med det nya uppdraget.

 

Bildningspodden
Svenska enheten har nu en egen podcast! I Bildningspodden kommer vi att diskutera varierande och aktuella teman från bildningsfältet.

Lagen om grundläggande utbildning känner inte i nuläget till begreppet distansundervisning. Ändå genomfördes en stor del av vårterminens undervisning på grund av undantagstillståndet just på distans.

I Norge och Sverige ger skollagarna möjlighet till fjärrundervisning också under normalläge. Överinspektörerna Ann-Sofi Loo och Malin Eriksson funderar kring hur distans- eller fjärrundervisningen skulle passa den finländska skolan under ett normaltillstånd.

Lyssna på podden här.

Du hittar oss också på Spotify, Apple Podcasts, Deezer mm. Prenumerera på podden, så missar du inte ett avsnitt och ta gärna kontakt om du har du önskemål och förslag på teman.

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, 0295 018 071

 

Utvärderingen av basservicen lyfte fram 172 utvecklingsobjekt
Hur står det till med småbarnspedagogiken, kulturverksamheten, biblioteken, ungdomsväsendet, barnskyddet, veterinärvården och räddningsväsendet i vårt land? Detta försöker utvärderingen av den regionala tillgången till basservice 2019 ge svar på.

Den kommunala grundläggande servicen i Finland står inför en brytningspunkt de kommande åren på grund av befolkningens förändrade åldersstruktur, sjunkande nativitet, de ökande kostnaderna, regionala segregationen och urbaniseringen. En central fråga är hur man kan trygga en jämlik tillgång till basservice och överlag till offentlig service för alla. Utvärderingen av tillgången till basservice ger jämförande information om förändringar i regionerna och om hur tillgången till basservice utvecklas.

Utvärderingen gällde bland annat följande basservice 2019:

Du kan läsa hela rapporten på svenska på patio.fi.

 

UKM och RFV samlar svar på ofta förekommande frågor på sina webbplatser
Coronaviruset och dess spridning väcker frågor inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna, högskolorna och biblioteken.

Undervisnings- och kulturministeriet har samlat information och svar på ofta förekommande frågor på sin webbplats.

Vanliga frågor som gäller skolor och undervisning finns på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor.

 


Kommande fortbildning

Fortbildningar i höst
Under höstterminen 2020 ordnar Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet fortbildningar endast per distans för att motverka smittspridning av coronaviruset.

Du hittar höstens fortbildningar i fortbildningspostern och fortbildningskalendern. Postern är en översikt och går bra att skriva ut för anslagstavlan eller kaffebordet. Fortbildningskalendern uppdateras kontinuerligt med inbjudningar och anmälningslänkar.

Du kan beställa inbjudningar till RFV:s fortbildningar direkt till din e-post här.

Varmt välkomna!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa – Webbinarium 17.9.2020
Barn som saknar trygga vuxna i sin privata miljö behöver upptäckas och stödas på sin lärstig.  Skolan kan vara en av skyddsfaktorerna för utsatta barn. Lär dig identifiera, bemöta och stötta elever som omges av missbruk eller psykisk ohälsa.

I coronapandemins kölvatten är behovet att upptäcka "de osynliga barnen" ännu större än tidigare.

Regionförvaltningsverket ordnar fortbildningen tillsammans med Stiftelsen Bensow i Finland. Organisationen Maskrosbarn i Sverige medverkar i webbinariet.

Tid: Torsdag 17.9.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevhälsopersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade.

Inbjudan: Inbjudan till webbinariet 17.9.2020

Anmälan: Anmäl dig senast 11.9.2020

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Aktuellt om informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) – Webbinarium 23.9.2020
Användningen av informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) utvidgas den 1 september 2020.

Då börjar privata serviceproducenter, kommuner och samkommuner föra in uppgifter om personalen inom småbarnspedagogiken i Varda. Därtill börjar privata serviceproducenter föra in uppgifter om vårdnadshavarna.

Under webbinariet går vi, tillsammans med specialsakkunnig Laura von der Hagen på Utbildningsstyrelsen, igenom vad det sista stora ibruktagandet av informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda för med sig, vilka det berör och tittar närmare på vilka innehåll som ska föras in i Varda från och med 1.9.2020. Deltagarna har också möjlighet att ställa frågor om Varda.

Tid: Onsdag 23.9.2020 kl. 13.00–14.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda.

Målgrupp: Småbarnspedagogikens administrativa personal och ledande tjänstemän

Anmälan: Anmäl dig till webbinariet senast 15.9.2020 via denna länk

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6 – Webbinarier hösten 2020

Utbildningsstyrelsen och Regionförvaltningsverket ordnar en serie webbinarier under hösten för att stöda det lokala läroplansarbetet för preciseringen av A1-språkets undervisning i årskurserna 3–6.

Målsättningen är att främja tidig språkinlärning och nya sätt att undervisa språk. Turnén ordnas separat på finska och på svenska med samma innehåll.

Det ordnas två identiska tillfällen med informationspaket om läroplansändringen och två läroplanskliniker där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till UBS' och RFV:s tjänstemän och diskutera det egna, lokala läroplansarbetet.

De svenskspråkiga tillfällena äger rum enligt följande:

  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 1: torsdag 24.9.2020 kl. 13.30–15.30
  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 2: måndag 28.9.2020 kl. 13.30–15.30
  • Gemensam läroplansklinik 1: torsdag 29.10.2020 kl. 13.30–15.30
  • Gemensam läroplansklinik 2: måndag 16.11.2020 kl. 13.30–15.30

Inbjudan och anmälan: Inbjudan med anmälningslänkar hittas här. Anmälan krävs och sker senast några dagar före varje tillfälle, se närmare i inbjudan.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

Kontakt:
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621, Regionförvaltningsverket
undervisningsråd Yvonne Nummela, yvonne.nummela@oph.fi, tfn 0295 331 523, Utbildningsstyrelsen

 

När det oförutsedda händer: beredskap på bibliotek – webbinarium 30.9.2020
Med beredskapsplanering säkerställer man att livsviktiga funktioner fungerar under störningssituationer och undantagsförhållanden och tryggar på det sättet människornas levnadsmöjligheter och samhällets funktionsförmåga.

Vilken del har biblioteken i denna beredskap? Hur definieras bibliotekens roll för invånarnas mentala uthållighet och informationsbehov under undantagsförhållanden? Hur sköts kommunikationen vid kriser och vad är bra att tänka på när man kommunicerar med invånare och biblioteksanvändare?

Målgrupp: Bibliotekschefer, ledande tjänstemän, bibliotekspersonal och andra intresserade

Läs mera om webbinariet här.

Tid: Onsdag 30.9.2020 kl. 12.30–15

Målgrupp: Bibliotekschefer, bibliotekspersonal och ledande tjänstemän

Anmälan: Anmäl dig senast 23.9.2020 via denna länk.

Kontakt: Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Ledarskapsdagarna 2020 – Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala – Webbinarium 21.10.2020
Ledarskapsdagarna 2020 är ett forum för bildningsdirektörer och chefer inom utbildning och småbarnspedagogik.

Vi vill som myndighet möta ledningen inom bildningen och skapa en arena för diskussioner kring administrativa utmaningar, utvecklingsmöjligheter och laglighet.

På grund av det rådande läget har vi valt att ordna Ledarskapsdagarna i form av ett webbinarium onsdag 21.10.2020.

Temat för Ledarskapsdagarna 2020 är "Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala".

Inbjudan, närmare program och anmälningslänk sänds i början av höstterminen.

Kontakt:
överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Ledarskap och teamarbete på distans – Webbinarium för bibliotekspersonal 6.10.2020
Distansarbetet har kommit för att stanna och undantaget har blivit rutin också inom biblioteksbranschen.
Coronavåren, då stora delar av Finland distansarbetade, visade att produktiviteten inte nödvändigtvis är knuten till fysisk närvaro under bestämda tider. Men distansarbete ställer nya krav på arbetstagare och arbetsgivare. Det kräver också nya lösningar, rutiner och ett nytt slags förtroende.

Webbinariets föreläsningar:

"Att leda i ovisshet" med Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek och ordförande för Svensk Biblioteksförening samt "Ledarskap av teamarbete på distans" av Emma Nordbäck, forskardoktor, Företagsledning och organisation, Hanken.

Välkommen att diskutera det nya normala inom arbetslivet!

Tid: Tisdag 6.10.2020 kl. 9.30–12.00 (uppkoppling från 9.15)

Plats: Zoom (länk skickas till de anmälda några dagar innan)

Anmälan: Anmäl dig senast 1.10.2020 via denna länk.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet tillsammans med ÅKE -samarbetsgruppen för de tvåspråkiga biblioteken med utvecklingsuppdrag

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Webbinarier under temat "Ett hållbart framtida arbetsliv" 20.10 och 2.11.2020
Förändringarna på arbetsmarknaden sker i allt snabbare takt och är allt svårare att förutse. Olika former av jobb såsom egenanställning, snutt-, hyres- och deltidsjobb ökar. Artificiell intelligens AI och ny teknologi är ytterligare en utmaning för dem som är i arbetslivet.

Men arbetsmarknaden påverkas inte enbart av yttre faktorer utan omformas också av dem som finns där. Vi ser redan nu att balansen mellan arbete och fritid blir allt viktigare. Värderingarna handlar inte i första hand om status och pengar utan om trygghet och möjlighet att påverka. Vi behöver förändra arbetslivet för att arbetstagarna inte ska hoppa av. Genom att skapa en hållbar arbetsmiljö höjs produktiviteten samtidigt som arbetstagarnas välmående ökar.

För att belysa olika aspekter på hur vi kan öka förutsättningarna för ett hållbart framtida arbetsliv ordnar Svenska enheten för bildningsväsendet två fristående webbinarier:

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet – Webbinarium tisdag 20.10.2020 kl. 14.30–16.00

Föreläsare är Charlotta Niemistö, ekon.dr. vid Svenska handelshögskolan, Hanken, Företagsledning och organisation.

Män och kvinnor som hoppar av: Mot alternativa sätt att arbeta – Webbinarium måndag 2.11.2020

Föreläsare är Ingrid Biese, fil.dr. vid Svenska social- och kommunalhögskolan inom Helsingfors universitet.

Inbjudan och anmälningslänkar sänds ut i slutet av september.

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 

Nationell dag för elev- och studerandevård 2020 – Webbinarium 5.11.2020
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett endagswebbinarium.

Temat för dagen är "Vi bygger broar" och vi vill sätta fokus på samarbetet kring barnens välbefinnande. Programmet innehåller föreläsningar och parallellprogram kring olika teman inom elev- och studerandevården.

Seminariet är avgiftsfritt. Inbjudan, närmare program och anmälningslänk sänds inom kort.

Anteckna datumet redan nu!

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, FDUV, Lärum, Luckan, Valteri Skilla och Folkhälsan

Tid: Torsdag 5.11.2020 kl. 9.30–15.00

Kontakt:
överinspektör Cecilia Ekqvist, cecilia.ekqvist@avi.fi, tfn 0295 016 451, Regionförvaltningsverket
vik. undervisningsråd Maria Sämskar, maria.samskar@oph.fi, tfn 0295 331 865, Utbildningsstyrelsen

 

AKK-mässan ordnas hösten 2021
AKK-mässan ordnas 26.11.2020 i Åbo och planeras i samarbete med Åbo Akademi.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Save the date: Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik 2021
På grund av det rådande Coronaläget ordnas AKK-mässan hösten 2021.

Den planerade keynote-föreläsningen med Margret Buchholz (lektor vid Göteborgs universitet) publicerar vi som en videoföreläsning i november 2020.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

 

ELOLIV 2020: LIV-sektionernas sammankomst – Webbinarium 10.9.2020
Den andra gemensamma sammankomsten för alla LIV-sektioner i landet ordnas 10.9.2020 kl. 12.00–16.00 som webbinarium.

Målsättningen är att skapa kontakt mellan LIV-grupperna i olika regioner, påverka utvecklingen av den livslånga vägledningen samt stärka effekterna av vägledningens och det kontinuerliga lärandets koordination.

Rubriken för årets ELOLIV 2020 är Livskraft genom vägledning – Hur kan delaktighet och kontinuerligt lärande stärkas genom IRV-tjänster? IRV står för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster. Inbjudan till sammankomsten sänds i juni till LIV-sektionernas representanter och på nytt i augusti.

Anteckna datumet redan nu!

Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

Kontakt:
Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621, LIV-sektionen i Österbotten och Mellersta Österbotten
Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612, LIV-sektionen i Egentliga Finland
Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616, LIV-sektionen i Nyland

 


Bibliotek

HallÅKE Svenskfinland!
Hurra, snart får vi öppna biblioteken! Du som jobbar på bibliotek, kom på virtualkaffe med prat torsdag 28.5.2020 kl. 14–15.
Vi diskuterar öppnandet av biblioteken 1.6.2020. Hur gör ni på ditt bibliotek? Med vilka planer och säkerhetsåtgärder och hurdan kundservice?

Delta via den här Zoom-länken.

Välkommen med!

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE)
Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek
samt Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska
I utredningen Det breda uppdraget, om utbildning, rekrytering och arbete på allmänna bibliotek på svenska, framgår resultat som är oroande och påverkar den jämlika tillgången till och kvaliteten på svenskspråkiga bibliotekstjänster.

Problemen är mångfasetterade och omfattar ett stort antal aktörer.

I ett blogginlägg kommenterar Susanne Ahlroth utredningen, som regionförvaltningsverket var med och initierade.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 


Lagkunskap

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.

 


 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Genvägar

 

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta