› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

 

Rekrytering
Vill du jobba nationellt med bildningsfrågor på svenska? Nu har du din chans!

Svenska enheten rekryterar en överinspektör för bildningsväsendet för ett vikariat på 6 månader. Överinspektörens uppgift är att ansvara för informationsstyrning, utvecklingsuppgifter, förebyggande arbete och fortbildning inom den grundläggande utbildningen.

Placeringsorten är Vasa, Helsingfors eller Åbo.

Ansökningstiden går ut 2.6.2020. 

Sök tjänsten redan nu på Valtiolle.fi

 

Svenska enheten för bildningsväsendet inhiberar sina fortbildningar och träffar som förutsätter fysisk närvaro fram till 31.5.2020
På grund av risken för smittspridning av coronaviruset covid-19 har Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet inhiberat sina fortbildningar som förutsätter fysisk närvaro fram till 31.5.2020.

Vi meddelar separat om motsvarande digitala tillställningar ordnas i stället.

Alla som har anmält sig till vårens fortbildningar får besked via e-post om de inhiberade enskilda tillfällena.

Den plötsliga övergången till distansundervisning är en utmaning för många lärare. För att stöda skolorna ordnar Regionförvaltningsverket en serie webbinarier stadievis. Webbinarierna är korta entimmespass efter skoldagen. Mer information om webbinarierna hittar du lägre ner på den här sidan.

Vi ordnar inte heller fysiska kontaktmöten och nätverksträffar fram till 31.5.2020, vid behov ordnar vi dem digitalt.

För de senaste uppdateringarna kan du följa med fortbildningskalendern och vår Facebooksida.

 

Bildningspodden
Svenska enheten har nu en egen podcast! I Bildningspodden kommer vi att diskutera varierande och aktuella teman från bildningsfältet.

I det första avsnittet har vi fångat upp en fråga från Facebookgruppen Distansundervisning i Svenskfinland: Har eleverna på eller av sina webbkameror i kontaktundervisningen på distans? Tillsammans med vår jurist Thomas Sundell diskuterar Fredrik Åman pedagogiska och juridiska argument för att ha på eller av webbkamerorna.

I det andra avsnittet diskuterar överinspektör Ann-Sofi Loo och jurist Thomas Sundell hur man kan trygga säkerheten för eleverna då skolgången sker på distans. Vad bör man beakta i undervisningen? Och på vems ansvar är eleverna?

I det tredje avsnittet diskuterar överinspektörerna Susanne Ahlroth och Kristiina Kontiainen biblioteket som det tredje rummet. Bibliotekens uppgifter är i en stark förändring. Hur syns det i bibliotekens lokaler och funktioner och vilka utmaningar och möjligheter har biblioteken att erbjuda ändamålsenliga utrymmen? 

Lyssna på podden här.

Du hittar oss också på Spotify, Apple Podcasts, Deezer mm. Prenumerera på podden, så missar du inte ett avsnitt och ta gärna kontakt om du har du önskemål och förslag på teman.


Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, 0295 018 071

 

Gradvis och kontrollerat öppnande av bibliotekstjänsterna
Enligt statsrådets riktlinjer (4.5.2020) och principbeslut (6.5.2020) kan kommunerna öppna bibliotekslokalerna kontrollerat och gradvis 1.6.2020.

Bibliotekslokaler
Eftersom onödiga fysiska kontakter ska undvikas, kan biblioteket genom att begränsa antalet personer som samtidigt vistas i biblioteket säkerställa ett tillräckligt avstånd mellan dem. I biblioteket kan man också till exempel minska eller ändra på möbleringen för att öka på rörelseutrymmet. För tillställningar och evenemang bör man dessutom uppmärksamma maximiantalet på 50 personer. 

Kundbetjäning och handledning
Kundservicen sköts så att den tid som tillbringas i utrymmet är så kort som möjligt och med beaktande av säkerhetsavståndet på minst 1–2 meter. Undvik att använda datorer och dataterminaler eller annan utrustning som är i kollektivt bruk eller rengör dem efter varje enskild person som använt dem.

Bokbussar
 
Självbetjäningstjänster och meröppna bibliotek
Självbetjäningstjänster kan tas i bruk, såvida biblioteket kan ordna en tillräcklig personalstyrka som i utrymmet instruerar och övervakar att anvisningarna om hygien och hälsosäkerheten efterföljs.
 
Hemtjänst
Innan hemtjänsten återupptas utvärderar biblioteket situationen och sättet att producera tjänsten tillsammans med kommunens hälsomyndigheter.
 
Städning

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

UKM och RFV samlar svar på ofta förekommande frågor på sina webbplatser
Coronaviruset och dess spridning väcker frågor inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna, högskolorna och biblioteken.

Undervisnings- och kulturministeriet har samlat information och svar på ofta förekommande frågor på sin webbplats.

Vanliga frågor som gäller skolor och undervisning finns på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor.

 


Kommande fortbildning

Höstens fortbildningar är här!
Se utbudet i fortbildningspostern och anmäl dig till de fortbildningar som ordnas redan i augusti och september.

Det går bra att ta en utskrift av postern och lägga på anslagstavlan eller kaffebordet. Program och anmälan sätts an efter i fortbildningskalendern på vår webbplats.

Fortbildningarna är avgiftsfria kompetensutvecklande en- eller tvådagarsfortbildningar för personalen inom utbildning, småbarnspedagogik, bibliotek och vägledning. Fortbildningen ges på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets tyngdpunktsområden för bildningsfältets utveckling, stöd och samverkan. Du kan beställa inbjudningar till RFV:s fortbildningar direkt till din e-post här.

Varmt välkomna!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Uppväxt och lärande på en språkö – Webbinarium 26.8.2020
Ett webbinarium för dig som arbetar i språköarnas daghem, skola eller bibliotek.

Lärstigen på språköarna är en speciell och viktig del av utbildningen i Finland. Vi samlas till webbinarium för att begrunda lärandet i en flerspråkig miljö och hitta språkstärkande upplägg.

Webbinariet i augusti följs upp av ett seminarium i Helsingfors 14.1.2021. Kom med för att få inspiration och stöd i ditt arbete på en språkö!

Tid: Onsdag 26.8.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.

Målgrupp: Personal i daghem, skola och bibliotek på språköarna samt övriga intresserade

Anmälan: Anmäl dig senast 21.8.2020

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Webbtillgänglighet i praktiken – Webbinarium 27.8.2020
Vad är webbtillgänglighet och vad kan jag göra för att öka tillgängligheten i mina digitala läromedel?

Under webbinariet Webbtillgänglighet i praktiken får du praktiska råd om hur du anpassar text och bild så att de blir tillgängliga för de flesta.

Under tillfället kommer också överinspektör Viena Rainio från Regionförvaltningsverkets webbtillgänglighetsteam att öppna upp vad webbtillgänglighetskraven i lagen innebär.

Carina Frondén jobbar på FDUV som sakkunnig inom lättläst IKT och ger dig praktiska råd hur du kan göra dina texter mer tillgängliga och lättlästa.

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda. Länken till webbinariet sänds till de anmälda då anmälningstiden gått ut. Webbinariet text- och skrivtolkas.

Tid: Torsdag 27.8.2020 kl. 14.00–15.30

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla

Anmälan: Anmäl dig senast 18.8.2020

Kontakt:
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619
kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071

 

Skolans stöd till barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa – Webbinarium 17.9.2020
Barn som saknar trygga vuxna i sin privata miljö behöver upptäckas och stödas på sin lärstig. Skolan kan vara en av skyddsfaktorerna för utsatta barn. Lär dig identifiera, bemöta och stötta elever som omges av missbruk eller psykisk ohälsa.

I coronapandemins kölvatten är behovet att upptäcka "de osynliga barnen" ännu större än tidigare. Regionförvaltningsverket ordnar fortbildningen tillsammans med Stiftelsen Bensow i Finland och organisationen Maskrosbarn i Sverige.

Webbinariet i september får en uppföljare som parallellprogram under Regionförvaltningsverkets elev- och studerandevårdsdagar i Tammerfors 5–6.11.2020.

Tid: Torsdag 17.9.2020 kl. 13.00–16.00

Plats: Webbinarium. Anmälan krävs! Länken till webbinariet skickas till de anmälda någon dag före tillfället.

Målgrupp: Pedagogisk, vägledande och elevhälsopersonal i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt alla intresserade.

Anmälan: Anmäl dig senast 11.9.2020

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Nationella dagar för elev- och studerandevård 5–6.11.2020
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors.

Temat för dagarna är "Vi bygger broar" och vi vill sätta fokus på familjen och andra som finns runt omkring barnet eller ungdomen. Programmet innehåller föreläsningar och parallellprogram kring olika teman inom elev- och studerandevården.

Målgruppen är skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.

Arrangörer för seminariet är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, FDUV, Folkhälsan, Luckan, Lärum och Valteri Skilla.

Seminariet är avgiftsfritt. Deltagarna står för sina egna resekostnader, lunch samt övriga möjliga kostnader. Inbjudan med länk till anmälan skickas i augusti.

Tid: Torsdag-fredag 5–6.11.2020

Plats: Tammerforshuset, Yliopistonkatu 55, Tammerfors

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Save the date: Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik 2021

Nätverksträffen ordnas 23–24.3.2021 i Jakobstad och planeras i samarbete med projekten Se barnet och Nordisk förskola.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Inspelningar av webbinarier

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för den grundläggande utbildningen 26.3.2020 (Inspelning)
För att stöda lärarna inom den grundläggande utbildningen ordnade Regionförvaltningsverket i samarbete med Utbildningsstyrelsen och de regionala tutornätverken ett webbinarium 26.3 om pedagogisk praxis för ordnande av distansundervisning.

På tutorlarare.fi finns nu länk till inspelningen samt länk till de kommentarer som samlades in under webbinariet.

Målgrupp: Lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för yrkesutbildningen 2.4.2020 (Inspelning)
Regionförvaltningsverket ordnade ett webbinarium om distansundervisning riktat till lärarna inom yrkesutbildningen den 2 april. Charlotta Hilli, PhD vid Åbo Akademi, gav pedagogisk vägkost om att ordna distansundervisning utgående från frågor som deltagarna hade lämnat in på förhand.

Du hittar inspelningen i vår materialbank.

I filmen ses webbinariet i sin helhet men gruppdiskussionerna är bortklippta. Gå gärna också med i Facebook-gruppen "Yrkesutbildning i Svenskfinland". Där kan du dela och ta del av material gällande distansundervisning och andra ämnen som tangerar yrkesutbildningen. Bland inläggen finns länken till inspelningen från webbinariet.

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt:
överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur ordna distansundervisning? - Webbinarium för gymnasieutbildningen 6.4.2020 (Inspelning)
Hur ska jag praktiskt, tekniskt och framför allt pedagogiskt ordna min distansundervisning? Vilket stöd finns att få?

Webbinariet riktar sig till gymnasiets personal. Deltagarna har möjlighet att diskutera och dela pedagogiska utmaningar och lösningar i distansundervisningen.

Som diskussionsunderlag fungerar de frågor som deltagarna skickar in på förhand. Frågorna diskuteras tillsammans med PhD Charlotta Hilli, ÅA och undervisningsråd Pamela Granskog, UBS samt IKT-pedagogerna Simon Hansell, GIP, och Fredrik Åman, RFV. Du får digital och pedagogisk vägkost kring att ordna din distansundervisning.

Målgrupp: Lärare och rektorer inom gymnasieutbildningen samt ledande tjänstemän

Material: Materialet från webbinariet finns nu samlat i vår materialbank

Kontakt:
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur vägleda och handleda på distans? – för studiehandledare 21 & 22.4.2020 (Inspelning)
Regionförvaltningsverket ordnade två webbinarier om vägledning och handledning på distans riktat till elev- och studiehandledare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

21.4 berättade studiehandledare Ann-Christin "Kicki" Häggblom från Vasa övningsskola om sina erfarenheter av att handleda studerande på distans. Den 22.4 presenterade IKT-pedagog Fredrik Åman hur man ordnar distansmöten via e-mötesprogrammet Jitsi.

Du hittar inspelningarna i vår materialbank.

Kontakt:
Tillfälle 1: Överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616
Tillfälle 2: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Hur ordna distansundervisning? – Webbinarium för grundläggande konstundervisning och fri bildning 6.5.2020 (Inspelning)
Den grundläggande konstundervisningen och den fria bildningen fick precis som övriga utbildare göra snabba beslut gällande undervisningen under undantagstillståndet.

För att ge möjlighet att reflektera över de frågor som dykt upp i kölvattnet av detta ordnade Regionförvaltnigsverket ett webbinarium för målgruppen.

Undervisningsråd Annika Bussman från undervisnings- och kulturministeriet och Lasse Garoff som sammanställt Svenska kulturfondens rapport Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland deltog i webbinariet.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Utveckling av utbildningen inom småbarnspedagogiken – Webbinarium 14.5.2020 (Inspelning)
Utvecklingsforum för utbildningar inom småbarnspedagogiken (VKF) har under våren 2020 ordnat sju regionala tillfällen för att höra fältet.

Tillfället som behandlade Svenskfinland ändrades till ett webbinarium i och med undantagstillståndet. Webbinariet som hölls 14.5.2020 spelades in och diskussionen som fördes sammanfattades i ett PM.

Materialet från tillfället har publicerats i materialbanken på vår webbplats.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

 

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

 


Bibliotek

HallÅKE Svenskfinland!
Hurra, snart får vi öppna biblioteken! Du som jobbar på bibliotek, kom på virtualkaffe med prat torsdag 28.5.2020 kl. 14–15.
Vi diskuterar öppnandet av biblioteken 1.6.2020. Hur gör ni på ditt bibliotek? Med vilka planer och säkerhetsåtgärder och hurdan kundservice?

Delta via den här Zoom-länken.

Välkommen med!

Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag (ÅKE)
Borgå, Vasa, Åbo och Helsingfors stadsbibliotek
samt Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska
I utredningen Det breda uppdraget, om utbildning, rekrytering och arbete på allmänna bibliotek på svenska, framgår resultat som är oroande och påverkar den jämlika tillgången till och kvaliteten på svenskspråkiga bibliotekstjänster.

Problemen är mångfasetterade och omfattar ett stort antal aktörer.

I ett blogginlägg kommenterar Susanne Ahlroth utredningen, som regionförvaltningsverket var med och initierade.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 


Lagkunskap

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.

 


 

Uppdaterad

Genvägar