› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Höstterminen har kört igång och det händer mycket också på fortbildningsfronten. Aktuellt utbud hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vårt materialarkiv.

Yrkesutbildningsreformen – seminarium i Vasa 20.9.2017
Seminariet äger rum på YA! Yrkesakademin i Österbotten onsdag 20.9.2017 kl. 9.00–15.45.
Målgruppen är lärare, studiehandledare (även studiehandledare inom den grundläggande utbildningen), läroanstalternas ledning, övrig personal inom läroanstalterna, representanter för arbetslivet samt regionala beslutsfattare. Seminariet utgör del i en turné och ordnas med samma innehåll på olika håll i Finland som del av ett mera omfattande stödprogram för reformen. Tillfället i Vasa riktar sig till hela bildningsfältet i regionen och är tvåspråkigt. Delar av seminariet streamas.
Anmäl dig till seminariet och till den workshop du önskar delta i senast 8.9.2017
Inbjudan med anmälan
Välkommen!
Information: överinspektör Disa Widell, tfn 0295 018 621, disa.widell@avi.fi

Fortbildningsserien om värdegrunden fortsätter 28.9.2017
Sista delen i serien om värdegrunden i pedagogisk miljö äger rum i Helsingfors 28.9.2017 kl. 9.00–15.45. Dramalärare Anne Sandström leder oss in på övningar i att leda samtal, att föra dialog och göra perspektivbyten. Fortbildningen riktar sig till undervisande och handledande personal inom alla utbildningsstadier, även inom småbarnspedagogik och ungdomsverksamhet. Anmäl dig senast 14.9.2017
Inbjudan med anmälan.
Välkommen!
Information: överinspektör Disa Widell, tfn 0295 018 621, disa.widell@avi.fi

Två fristående fortbildningsdagar i krispsykologi
Helsingfors 3–4.10.2017

De tragiska händelserna i Åbo påminde oss igen om att vi aldrig kan veta när något inträffar och att vi inte kan vara nog förberedda för krissituationer. Första veckan i oktober ordnar vi två fristående fortbildningsdagar i krispsykologi i Helsingfors. Fortbildningen riktar sig till all personal inom småbarnspedagogik och utbildning, både till dem som arbetar i barn- och undervisningsgrupper och till elevhälsopersonal.
Tisdag 3.10: Barn som har opplevd krig og katastrofer
Onsdag 4.10: Krise- og katastrofeintervensjon i praksis
Föreläsare: Unni M. Heltne från Senter for krisepsykologi i Bergen
Deadline för anmälan 9.9.2017.
Mera information och länk till anmälan

Yrkesutbildningsreformen – seminarium i Helsingfors 4.10.2017
Seminariet äger rum på Yrkeshögskolan Arcada onsdag 4.10.2017 kl. 9.00–15.45.
Målgruppen är lärare, studiehandledare (även studiehandledare inom den grundläggande utbildningen), läroanstalternas ledning, övrig personal inom läroanstalterna, representanter för arbetslivet samt regionala beslutsfattare. Seminariet utgör del i en turné och ordnas med samma innehåll på olika håll i Finland som del av ett mera omfattande stödprogram för reformen. Delar av seminariet streamas.
Anmäl dig till seminariet och till den workshop du önskar delta i senast 22.9.2017
Inbjudan med anmälan
Välkommen!
Information: Överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

Med fokus på skolbibliotek 10.10.2017 i Tammerfors
Skolbibliotek har påvisats ha en positiv roll för elevernas lärande och prestationer. Hur ser välfungerande skolbibliotek ut och hur kan samarbetet mellan lärare och bibliotekarie bidra till elevernas språk- och kunskapsutveckling? Det är dags att fokusera på skolbiblioteken! Vi välkomnar till:

  • fortbildning för skolbibliotekarier, lärare, rektorer samt personal vid allmänna bibliotek
  • med bl.a. Liselott Drejstam från Linköping (Årets bibliotek 2015)
  • i Tammerfors-huset, Universitetsgatan 55, Tammerfors
  • möjlighet att besöka Muminmuseet efteråt

Program och anmälan: via denna länk senast 29.9.2017.

Vägledardagarna 2017 i Helsingfors 24–25.10
De årligen återkommande vägledardagarna hålls denna gång den 24–25 oktober i Kommunernas hus i Helsingfors. Tema är "Övergångar mellan stadierna och vägledningen". Den första dagen koncentrerar vi oss på själva handledningsprocessen och den andra dagen diskuterar vi samarbete vid övergångarna. Anmäl dig senast 28.9.2017. Mera information finns på vår webbsida

Ledarskap på bibliotek 2017–2018
Nu finns det en chans att förkovra dig i ledarskap på bibliotek på svenska. Svenska enheten har fått understöd av undervisnings- och kulturministeriet för att tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia arrangera en ledarskapsutbildning för bibliotekspersonal 2017–2018. Utbildningen är anpassad vare sig du är chef, mellanchef, områdesansvarig eller kanske planerar att bli det en dag.

Utbildningen omfattar både seminariedagar och eget arbete på distans. Temaområden som behandlas är bland annat:

  • Ledarskap i förändring - att leda förändring
  • Strategiskt ledarskap i den nya biblioteksverkligheten
  • Extern och intern kommunikation
  • Från vision till handling - Hur gör vi på vårt bibliotek?
  • Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen

Programmet med anmälningslänk finns i den elektroniska broschyren. Sista anmälningsdag är 28.9.2017. Utbildningen är avgiftsfri, men deltagarna står själva för kostnader för resor, kost och logi. För mera information kontakta utbildningsplanerare Nancy Pettersson, nancy.pettersson@abo.fi, tfn 02 215 4948 eller överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.

AKK-mässan 2017 i Helsingfors 23.11 Optimal kommunikation – språk för oss alla
Vad är optimal kommunikation?  Vad kan vi göra för att optimera kommunikationen?
AKK – alternativ och kompletterande kommunikation – är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett bristande tal eller språk i kommunikationen mellan människor.
Målet för AKK-mässan är att visa dig verktyg och ma­terial som stöder kommunikation och inlärning. Under mässan får du också bekanta dig med stödåtgärder och undervisningsmetoder för personer i behov av alternativ och kompletterande kommunikation.

Vi lyfter fram språket och lägger det under förstorings­glas. Är förutsättningarna för en fungerande kommunikation optimala i lärandemiljön där du verkar? Vad kan utvecklas?

Mässan är tvåspråkig och ordnas i Helsingfors 23.11.2017 kl. 12–17.30. Programmet består av föreläsning, workshopar, utställare, musik och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av Barbro Bruces föreläsning: Språklig sårbarhet i förskola och skola. Mässan riktar sig till en mångfald av målgrupper. Program och anmälan. Anmäl dig senast 9.11.2017 Information: IT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, 0295 018 619


Rättsskydd:

All religionsundervisning kan inte ske i samma grupp
Det är inte möjligt att i huvudsak ordna undervisning i evangelisk-luthersk tro, ortodox tro och livsåskådningskunskap i en och samma undervisningsgrupp. Det ansåg regionförvaltningsverket i sitt beslut i ett klagomålsärende. Det finns delar av respektive lärokurs som är lika i dessa läroämnen och som kan undervisas gemensamt, men enligt Utbildningsstyrelsen finns det också betydande delar som inte är lika. Att undervisa sådana delar gemensamt strider mot religionsfriheten och innebär att undervisningen som helhet inte följer grunderna för läroplanen. Läs mera om beslutet.


Blogginlägg:

Lärportalen – fortbildning via nätet
Skolverket i Sverige har under flera år utvecklat Lärportalen som ger undervisningspersonalen möjlighet att oberoende av tid och rum höja sitt kunnande. Lärportalen ger underlag för diskussioner och inspirerar till kollegialt lärande inom områden såsom digitalisering, skolans värdegrund och specialpedagogik.
Läs mera om Lärportalen i Carolas blogginlägg

Den femte smäller det!
De lokala planerna för småbarnspedagogiken har tagits i bruk från början av hösten. Nu firas det med en egen dag!
Läs Malins blogginlägg


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

 

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar