› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Regionförvaltningsverket stöder initiativet #nomore

Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål för oss verksamma inom bildningsväsendet. Regionförvaltningsverket har undertecknat uppropet #nomore och arbetar för en trygg uppväxt, lärmiljö och verksamhetskultur.

Regionförvaltningsverket stöder initiativet #nomore
UKM:s pressmeddelande 30.11.2017

Aluehallintovirasto tukee aloitetta #nomore
OKM:n tiedote 30.11.2017


Blogginlägg:
#dammenbrister – Svenskfinland är inget undantag, inte skolvärlden heller

Malin Eriksson skriver i AVIbloggen om hur vi kan bereda oss på omvälvande situationer i våra organisationer. 


Fortbildning

Höstterminen går mot sitt slut och vårens kurser planeras för fullt. Redan nu kan du anmäla dig till kurser som hålls i början av året. Har du önskemål och idéer, ta kontakt med ann-sofi.loo@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vårt materialarkiv.

Skönlitteraturens olika sidor – från läsfrämjande till läkande läsning 14.12.2017 i Helsingfors

  • En hel dags seminarium för dig som arbetar på bibliotek, i skola eller andra verksamheter och är intresserad av en djupare läsning av skönlitteratur
  • Få information och inspiration av kunniga läsfrämjare och forskare
  • Ta del av olika sidor av skönlitteraturens betydelse och möjligheter

Medverkande: från Sverige bibliotekarie, handläggare Nina Frid och forskare Anna Fåhraeus samt från Finland litteraturvetare, projektansvarige Sissel Korpisola och litteraturredaktör Anna Dönsberg.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 4.12.2017.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Vårdnandskonflikter
Nästan hälften av äktenskapen i Finland utmynnar i skilsmässa och var tionde barnfamilj är i dag enligt Statistikcentralen en nyfamilj. Många nyfamiljer fungerar väl, men i daghem och skolor möter vi också barn som blivit i kläm i en vårdnadskonflikt. Hur bemöter vi de barnens vårdnadshavare? Vad får vi säga –  och åt vem? Hur undviker vi att gå med i konflikten?
 
Svenska enheten för bildningsväsendet ordnar en fortbildningsdag för personal i daghem och skola kring vårdnadskonflikter i Vasa 16.1.2018.

Under dagen diskuteras först juridiken kring vårdnadskonflikter och därefter hur man kan föra uppbyggande diskussioner med vårdnadshavare som har svårt att kommunicera kring sitt barn. Fortbildningen ger modeller för hur samtalet kan hållas sakligt. Som utbildare fungerar tingsdomare Lilian Grönlund och socionom (Högre YH) Daniela Sundell som har flera års erfarenhet som medlingsledare och är lärare vid yrkeshögskolan Novia. Du som deltagare kan på förhand ställa frågor som du vill ha svar på under dagen och också ge exempel på konkreta situationer där en vårdnadskonflikt präglat en situation på daghemmet eller i skolan.
Anmälan tas emot via den här länken

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn. 0295 018 618

Från hatretorik till dialog, 16.1 i Helsingfors och 23.1 i Vasa
Hatretorik har blivit ett stort fenomen som också barn och unga stöter på i vardagen och i skolan. Hur kan man behandla teman kring hatretorik med ungdomar på ett konstruktivt sätt? Hur kan man stärka deras förståelse för olika världsbilder och öka deras förmåga till empati och dialog mellan människor som lever i olika verkligheter?
Svenska enheten ordnar tillsammans med Plan International Finland två utbildningsdagar i januari, en i Helsingfors och en i Vasa, kring hatretorik och om hur man kan jobba med det här temat i skolan.
Program och anmälan. Anmäl dig senast 8.1.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn. 0295 018 810

AKK-mässan i Helsingfors 23.11.2017
Den årligt återkommande AKK-mässan ordnades denna omgång 23.11.2017 i Helsingfors, för första gången som ett tvåspråkigt tillfälle. Årets tema var Optimal kommunikation – språk för oss alla.  Mässan hade närmare 200 deltagare och keynoteföreläsningen "Språklig sårbarhet i förskola och skola" av Barbro Bruce streamades samtidigt i realtid. Inspelningen med bifogad presentation finns i materialbanken på vår webbplats, såsom också en intervju med Barbro. På vår Facebooksida finns ett fotoalbum från mässan.
 
Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn. 0295 018 619


Bibliotek

Preliminär information om Bibliotekschefsmötet 2018!
Vi inbjuder till det årliga mötet för biblioteks-, enhets- och servicechefer. Programmet med temat ledarskap i praktiken arrangeras som ett seminarium och workshop med Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson, författare till boken Makten och ärligheten: Ledarskap i praktiken (2017). Under dagen presenterar författarna sin syn på ledarskap på bibliotek. Presentationerna varvas med diskussioner och workshop. Programmet öppnas av enhetens direktör Marianne West-Ståhl.

Bibliotekschefsmöte 2018 ordnas i Tammerfors-huset, Universitetsgatan 55 i Tammerfors. Vi inleder kl. 9 med morgonkaffe och avslutar 15:30.

Anmäl dig via via denna länk senast 11.1.2018.

Information: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018762

Tillgänglighetsrekommendationerna för bibliotek finns nu också på svenska
Under den senaste tiden har det vuxit fram en större medvetenhet om tillgängligheten till olika tjänster, påskyndat av lagstiftning, direktiv och rekommendationer samt som en följd av lobbning och kampanjer. Också i den nya bibliotekslagen finns det flera skrivelser om att biblioteken ska vara tillgängliga för alla.
En arbetsgrupp arbetade för några år sedan med rekommendationer om tillgänglighet för allmänna bibliotek, som ett projekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet.
Rekommendationerna har nu översatts till svenska och de ger konkreta råd hur man på biblioteken kan arbeta för ökad tillgänglighet i allt från lokaler och samlingar till kundservice, kommunikation och webbplatser.
Tillgänglighetsrekommendationerna för allmänna bibliotek kan laddas ner på Kommunförbundets webbsida.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn. 0295 018 762


Livslång vägledning

Vägledardagarna 2017
Vägledardagarna är ett årligt seminarium som samlar alla svenskspråkiga studiehandledare och vägledare i Finland till en nätverksträff, keynote-föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Orten roterar, i år var vi i Helsingfors 24–25.10.2017. Den första dagen undersökte vi handledningsprocessen och den andra dagen var temat samarbete vid övergångarna. Keynote-föreläsningarna streamades och inspelningarna finns att se inom kort i materialbanken på vår webbplats såsom också alla presentationer. Ett bildgalleri hittas på vår Facebook-sida. Tack till alla medverkande! Nästa år arrangeras vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar