› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Regionförvaltningsverket ordnar avgiftsfri fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen, projekt inom utbildningssektorn samt inom vägledning och bibliotek. Enligt uppdrag från undervisnings- och kulturministeriet ordnar vi fortbildning inom följande temaområden:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda verkställandet av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt främjande av interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främjande av kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

 
Svenska enheten har ett nationellt uppdrag och riktar sig till bildningsaktörerna i Svenskfinland. Ta gärna kontakt om ni har specifika önskemål om fortbildning.
Kontakta disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vår materialbank.
Varmt välkomna att delta!

Fortbildningar hösten 2018

Nedan fortbildningskalendern för hösten. Varmt välkomna att delta!

Bildning    
Tidpunkt Plats Fortbildning
21.8.2018
22.8.2018
29.8.2018
Vasa
Jakobstad
Karis
Fortbildning för personal inom yrkesutbildningen i samarbete med yrkesutbildningsanordnarna
31.8.2018 Tammerfors Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential
12.9.2018 Vasa
Åbo
Helsingfors
Den nya lagen om småbarnspedagogik
September Tammerfors Språkmedveten pedagogik
4.10.2018 Tammerfors Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier
9-10.10.2018 Åbo Turvallisuusfoorumi-Säkerhetsforum
24-25.10.2018 Vasa Vägledardagarna 2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
Helsingfors
Åbo
Vasa
Stödets ABC
5-6.11.2018 Tammerfors Elev- och studerandevårdsdagarna
15.11.2018 Vasa AKK-mässan
28.11.2018 Tammerfors Den nya dataskyddsförordningen - en uppföljning
November Helsingfors + stream Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande
November Vasa Tryggt på sociala medier
4.12.2018
5.12.2018
Nyland
Egentliga Finland
Vårdnadskonflikter

Bibliotek
   
September Tammerfors Barnet & boken - Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?
23.10.2018 Helsingfors Att vara smart och säker på webben
20.11.2018 Vasa + stream Biblioteket och låntagaren: juridik i vardagen

Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential 31.8.2018
Fortbildningsdag i Tammerfors 31.8.2018

Det finns många frågor kring hur man kan differentiera undervisningen "uppåt" så att också de elever som har stor inlärningspotential inom ett eller flera ämnen kan få tillräckligt med utmaning i skolan. Fortbildningsdagen syftar till att ge svar på åtminstone en del av frågorna, kanske väcka nya frågor och också bidra med inspiration till att jobba vidare ute i skolorna.

Program och anmälan

Den nya lagen om småbarnspedagogik 12.9.2018
Den nya lagen för småbarnspedagogik förväntas godkännas under våren och träda i kraft 1.8.2018.
Har du frågor kring verkställandet eller tolkningen av den nya lagen?
Den 12.9.2018 ordnar vi en fortbildning kring den nya lagen på tre olika orter. Vår jurist Thomas Sundell fungerar som utbildare. Han kommer att vara på plats i Vasa, men du kan också delta från Åbo eller Helsingfors genom videokonferens. Under dagen har du möjlighet att diskutera med kolleger och sakkunniga hur den nya lagen påverkar verksamheten. Målgruppen är ledande tjänstemän och personal inom småbarnspedagogiken. Inbjudan med länk till anmälan sänds inom kort. Fortbildningen är avgiftsfri.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018
Den årliga finlandssvenska vägledarkonferensen ordnas i år i Vasa 24–25.10.2018. Nytt för i år är att de regionala LIV-sektionerna i Helsingfors, Vasa och Åbo planerar varsin workshop med egna teman till vägledardagarna. Det övergripande temat i år är "Vägledningens metoder". Vi iakttar det vägledande samtalets kraft ur olika synvinklar, hämtar intryck från utvecklingsarbete i de olika regionerna i Svenskfinland och inspireras av några nordiska föreläsare.  Anteckna datum i det här skedet och vi återkommer med programmet närmare!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Elev- och studerandevårdsdagarna i Tammerfors 5–6.11.2018
Elev- och studerandevårdsdagarna ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors 5–6.11.2018. Under dagarna kommer vi att behandla aktualiteter inom området och också hitta ny inspiration via föreläsningar och workshoppar. Programmet skickas ut i maj, men anteckna redan nu datumet i kalendern!

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Blogginlägg

Stafettkarneval, stafettkarneval...

Då skolvärlden diskuterar Stafettkarnevalen brukar det handla om lagindelningar, oavlönat arbete och penninginsamling. I sitt blogginlägg skriver Malin Eriksson om hur de mångsidiga kompetenserna i läroplanen kan konkretiseras genom Stafettkarnevalen.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 

 


Uppdaterad

Genvägar