› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Printa postern
Nu finns en tematisk och utskriftsvänlig poster av vårens fortbildningar. Ta en utskrift och sätt på kaffebordet eller anslagstavlan! Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!
 

Smart och säker på webben i Åbo 10.4.2019
Webben har blivit vår viktigaste informationskälla och med hjälp av sociala medier håller vi kontakt med vänner och bekanta. Men webben är full av faror och risker som det är viktigt att vara medveten om. Under kursen får vi lära oss om vilka riskerna kan vara och hur vi smart kan skydda oss mot dem och handleda andra att göra det. Kursen tar upp ämnen som säkerhet och ansvar, källkritik och integritet, falska och verkliga nyheter.

Tid: Onsdag 10.4.2019 kl. 9–15 (morgonkaffe från kl. 8:30)

Plats: Skolskeppet S/S Bore, Slottsgatan 72, Åbo

Målgrupp: Lärare, personal inom småbarnspedagogik, personal som jobbar med barn och unga, bibliotekspersonal

Program och anmälan: Anmäl dig senast 2.4.2019

Kontakt:
kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071
överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
 

Upphovsrätt i undervisningen – Webbinarium 11.4.2019
Vilka material får jag som lärare använda i min undervisning? Hur kan jag och mina elever lagligt utnyttja texter, bilder och videon vi hittar på nätet? Vilka rättigheter har vi till sådant vi själva producerat? 

Frågorna kring upphovsrätt i undervisningen är många och de juridiska svaren är inte alltid entydiga. Kom med och få dina upphovsrättsfrågor besvarade på webbinariet Upphovsrätt i undervisningen. Fram till 28.3.2019 har du möjlighet att via vårt frågeformulär skicka in frågor du vill ska behandlas under webbinariet.

Under webbinariet 11.4.2019 kl. 14–15 behandlas och diskuteras frågorna tillsammans med Nina Vainio som är sakkunnig vid Kopiosto. Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Målgrupp: Webbinariet lämpar sig för alla lärare.

Anmälan: Anmäl dig senast 28.3.2019.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619
 

Biblioteket och upphovsrätten i Helsingfors 24.4.2019

Vad är det egentligen som skyddas av upphovsrätt, och vad innebär det i praktiken? Hur kan man använda skyddade verk och när behöver man tillstånd? Vilken inverkan har digitaliseringen på upphovsrätten?

Är upphovsrätten bekant för dig eller funderar du på de här frågorna? Kom med på vår fortbildningsdag, så har du också möjlighet att ställa egna frågor till juristerna. Om du vill kan du lämna frågorna redan i samband med anmälningen.

Fortbildningen direktsänds via nätet. Ange när du anmäler dig om du deltar på plats eller på distans.

Tid: Onsdag 24.4.2019 kl. 9–15 (morgonkaffe från kl. 8.30)

Plats: Posthuset, Auditoriet, Mannerheimplatsen 1 C, Helsingfors + streamning

Program och anmälan: Anmäl dig senast måndag 15.4.2019.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762
 

Rusmedel i skolan? Drogproblematikens juridiska och psykosociala dimensioner i Helsingfors 25.4 och i Vasa 8.5.2019
Funderar du på skolans juridiska roll och ansvar i rusmedelsfrågor; behöver du ibland diskutera droger och alkohol med dina elever och vill lära dig hur; funderar du på vilka metoder som (inte) fungerar i drogförebyggande arbete?

Välkommen på fortbildning där vi behandlar rusmedel ur såväl ett juridiskt som psykosocialt perspektiv.

Som fortbildare fungerar kriscentret Valos direktör Anne Salovaara-Kero, RFV:s jurist Thomas Sundell och verksamhetsledare för Stationens Barn rf Christian Wentzel.

Fortbildningen ordnas i Helsingfors och Vasa med samma innehåll.

Tid och plats:
Helsingfors 25.4.2019  kl. 9.00–15.30, Arbis, Dagmarsgatan 3 
Vasa 8.5.2019 kl. 9.00–15.30, Ämbetshuset, Wolffskavägen 35 
Morgonkaffe från kl. 8.30 vid båda tillfällena.

Målgrupp: Lärare, rektorer, elev- och studerandevårdspersonal, vägledare och studiehandledare vid gymnasier och inom den grundläggande utbildningen samt övriga intresserade. 

Program och anmälan:
Anmäl dig senast 15.4.2019 till Helsingfors.
Anmäl dig senast 29.4.2019 till Vasa.

Kontakt:  
Helsingfors: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616 
Vasa: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621
 

MAPA© – En metod för att hantera aggressiva personer i Åbo 9.5, i Vasa 16.5 och i Helsingfors 12.9.2019
MAPA är en förkortning av Management of Actual or Potential Aggression. MAPA är en utbildningsform och ett förhållningssätt för situationer då vi i yrkeslivet behöver trygga och säkra metoder vars mål är att få en krävande situation under kontroll.

Viktiga element i utbildningen är de förebyggande åtgärderna och det att vi lägger vikt på hur vi bemöter människor, speciellt då situationen är krävande och vi konfronteras med aggressioner eller hot om våld. 

Under fortbildningsdagen får deltagarna lära sig mera om MAPA både i teorin och i praktiken.

Tid och plats:
Åbo 9.5.2019 kl. 9.00-15.00, Manu, Biocity, Artillerigatan 6
Vasa 16.5.2019 kl. 9.00–15.00, Academill, Strandgatan 2–4
Helsingfors 12.9.2019 kl. 9.00–15.00, Statens ämbetshus, Bangårdsvägen 9

Regionförvaltningsverket bjuder deltagarna på morgonkaffe kl. 8.30–9.00 vid alla tillfällena.

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning.

Program och anmälan.
Anmäl dig senast 30.4.2019 till Åbo och Vasa via respektive länkar.
Anmäl dig senast 2.9.2019 till tillfället i Helsingfors.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
 

Frivilliga studier och arbetslöshetsförmån i Åbo 10.5.2019

En arbetssökande kan studera med arbetslöshetsförmån. Men detta kräver att utbildningsanordnarna fyller i en del blanketter som TE-tjänsterna behöver för att behandla ärendena.

Blanketterna kan väcka frågor och om de inte fylls i korrekt kan det leda till konsekvenser för den arbetssökande, något som den som fyller i blanketten kanske inte känner till.

Det ligger i allas intresse att den arbetssökande ska få sin förmån och därför ordnar Svenska enheten för bildningsväsendet och TE-tjänster i Egentliga Finland en kurseftermiddag för att gå igenom processen.

Tid: Fredag 10.5.2019 kl. 13.00–15.00, kaffe från kl. 12.30

Plats: Statens ämbetshus, mötesrummet Niinistö, Självständighetsplan 2, Åbo

Målgrupp: Studiehandledare, studierådgivare, examenshandledare, personal som jobbar med karriärvägledning

Program och anmälan: Anmäl dig senast 23.4.2019

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
 

Kullerbyttor och digiskutt i Vasa 13.5.2019

Digitaliseringen inom småbarnspedagogiken är ett faktum, men vi behöver tillsammans fundera när var och hur de digitala verktygen används.

För att kunna föra den här diskussionen behöver vi också känna till vilka verktyg som finns, vilka hjälpmedel som kan användas och vilka appar som ger en extra dimension i pedagogiken.

I samarbete med Åbo Akademi erbjuder vi en dag fullspäckad med inspirerande föreläsningar och praktiska workshoppar kring digitalt arbete inom småbarnspedagogiken.

Tid: 13.5.2018 kl. 9.00–15.15

Plats: Academill, Strandgatan 2, Vasa

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik, förskola, nybörjarundervisning och bibliotek samt andra intresserade.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 23.4.2019.

Kontakt:
Överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618.
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

NCU:s utvärdering av LIV-gruppernas verksamhetsfält
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU, fi. KARVI) utreder nu genom en enkät till de regionala LIV-grupperna rådande uppfattning om övergångsskeden i utbildning och övergångar som unga (under 29 år) möter. Dessutom kartlägger man LIV-gruppernas åsikter om sektorövergripande nätverkssamarbete, koordinering av vägledningstjänster samt tillgången till vägledning och dess kvalitetsutveckling inom LIV-gruppens verksamhetsområde. Grupperna för livslång vägledning utgörs av representanter för regionens aktörer inom vägledning såsom studiehandledare vid läroanstalter, ungdoms- och arbetsverkstädernas vägledare, arbets- och näringslivsförvaltningen samt projekt som utvecklar vägledningstjänster.

Svenska enheten driver tre regionala svensk- eller tvåspråkiga LIV-grupper, en i Egentliga Finland, en i Nyland och en i Österbotten. Svenska enheten har koordineringsansvar för de svenskspråkiga vägledningstjänsterna och NTM-centralerna ansvarar för koordineringen av finskspråkiga vägledningstjänster.


Bibliotek

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?

Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information


Uppdaterad

Genvägar