Egenkontrollen vid detaljhandel

Med egenkontroll av detaljhandeln avses köpmannens och personalens egen planering av försäljningen av alkoholdrycker och kontroll. Med egenkontroll kan verksamhetens kvalitet förbättras och risken för missförhållanden minskas.

Med egenkontroll av detaljhandeln förverkligas alkohollagens mål genom att på förhand planera tillvägagångssätt för att efterfölja bestämmelserna i alkohollagen. Med egenkontroll kan man förhindra att minderåriga får tillgång till alkoholdrycker i affären samt minimera olägenheter och störningar som orsakas av vuxnas överkonsumtion av alkohol.

För att planera egenkontrollen av detaljhandel kan handboken över egenkontrollen i detaljhandeln, som publicerats på Valviras webbplats, utnyttjas. Med hjälp av handboken kan man kartlägga de risker och störningssituationer som finns beträffande försäljningen av alkoholdrycker. Efter detta planeras tillvägagångssätten i störningssituationer och arrangemangen för försäljning av alkoholdrycker så att eventuella problem kan förebyggas. Som verktyg vid upprättandet och utvecklingen av planen används blanketten plan för egenkontroll.

Uppdaterad