Egenkontroll

Med egenkontroll av serveringen avses restaurangens egen planering av servering och kontroll. Med restaurangens egenkontroll kan verksamhetens kvalitet förbättras och risken för missförhållanden minskas. Samtidigt kan kundernas trivsel och säkerhet i restaurangen ökas.

Egenkontrollen av servering är av central betydelse för att förhindra alkoholförseelser. Planen hjälper tillståndshavaren och personalen att förutspå och förebygga olika slags problem, såsom att förhindra att minderåriga får tillgång till alkoholdrycker i restaurangen samt att minimera olägenheter och störningar som orsakas av överkonsumtion av alkohol.

För att planera egenkontrollen av servering kan handboken över egenkontrollen i serveringen, som publicerats på Valviras webbplats, utnyttjas. Med hjälp av handboken kan man kartlägga de risker och hot som finns beträffande serveringen av alkoholdrycker i restaurangen. Efter detta planeras verksamheten och användningen av lokalerna så att eventuella problem kan förebyggas. Som verktyg vid upprättandet och utvecklingen av planen används blanketten plan för egenkontroll.

I planen för egenkontroll bör särskild vikt fästas vid att förhindra allvarliga överträdelser, såsom servering till minderåriga och berusade kunder. Planen för egenkontroll är också bra att använda vid introduktionen av nya anställda.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela