Rättskydd

Illustrerande bild - Rättsskydd

Regionförvaltningsverket främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet i all sin verksamhet. Regionförvaltningsverkets rättskyddsenhet sköter de specialuppgifter som föreskrivs regionförvaltningsverket i flera lagar och som rör förverkligandet av rättsskyddet i bland annat kommunerna och i olika sammanslutningar.


Regionförvaltningsverkets rättskyddsenhet har bland annat till uppgift att

  • hantera de besvär och rättelseyrkanden som föreskrivs i lag
  • hantera klagomål
  • berättiga sökanden att sammankalla till stämma eller möte
  • förordna verksamhetsgranskare för en sammanslutning
  • förordna särskild granskning av de sammanslutningar som föreskrivs i lag
  • ta emot avgiftsdeponeringar och fastställa säkerheter
  • deponera skyddsdokument i enlighet med lagen om bostadsköp
  • sköta de uppgifter om boendedemokrati som föreskrivs i lag
  • fastställa delägarlagens stadgar.

 

Meddelanden

Uppdaterad