Anvisningar  och blanketter

I Projektguiden för utvecklingsprojekt inom programmet Kunnig finns anvisningar och information om finansieringen och rapporteringen av projektverksamheten.  

Uppföljning och utvärdering

Samtliga projekt har lämnat rapporter om sin verksamhet.

Regional information

Kunnig-programmets kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn 0295 018 612

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad