Vägledardagarna 2020: På väg mot år 2030

Program

VÄGLEDARDAGARNA HAR STÄLLTS IN P.G.A. RISKEN FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET!

Onsdag 18.3   

Ordförande: Carola Bryggman Regionförvaltningsverket

11:00-12:30 Lunch (på egen bekostnad)
12:30-12:45 Välkommen till vägledardagarna, Carola Bryggman, överinspektör
12:45-14:00 Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet, Charlotta Niemistö, ekon.dr. Svenska handelshögskolan Hanken
14:00-14:30 Kaffe/te
14:30-15:45 Män och kvinnor som hoppar av: Mot alternativa och hållbara sätt att arbeta, Ingrid Biese, fil.dr. Svenska social- och kommunalhögskolan
15:45-16:00 Bensträckare
16:00-17:00 Arbetslivet 2070 - hur förbereder vi oss? Heidi Enbacka, regionchef, Ekonomi och ungdom TAT


Torsdag 19.3.   

Ordförande: Michael Mäkelä, Regionförvaltningsverket

8:50-9:00 Välkommen till andra dagen! Michael Mäkelä, överinspektör
9:00-11:00 De ungas intressen i medierna - en spegel av vårt framtida samhälle? Jens Berg, medieföretagare, Montem
11:00-11:15 Bensträckare
11:15-12:00 Utvärdering av NCU: Alternativ, val och nya möjligheter - Utvärdering av ungdomarnas studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet, Hans Kankkonen, medlem i utvärderingsgruppen, elevhandledare, Merenkurkun koulu i Vasa och Risto Hietala, specialplanerare,  Nationella centret för utbildningsutvärdering
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Samväg - språkbadsstudier i samhällspedagogik vid yrkeshögskolan Humak för studerande på andra stadiet, Janina Sjöstrand, lektor och Eeva Pekanheimo, lektor, Humak
13:30-14:45 Kontinuerligt lärande och utvidgad läroplikt - vad händer nu? Annika Bussman, undervisningsråd, Undervisnings- och kulturministeriet
14:45 Vägledardagarna avslutas, eftermiddagskaffe/te
Uppdaterad