Program för Vägledardagarna 2018

Tema: Vägledningens metoder

Korsholm och Vasa 24 - 25 oktober 2018


Onsdag 24.10    Tema: Vägledning, litteratur och biblioterapi
Stundars, Stundarsvägen 5, 65450 Solf
Restaurang Hemmer

Moderator: Disa Widell, Regionförvaltningsverket

12:00-13:00 Lunch på Stundars (på egen bekostnad)
13:00-13:15 Inledning, Marianne West-Ståhl, direktör, Regionförvaltningsverket
13:15-14:15 Samtalets kraft och biblioterapi i Sverige, Nina Ström, handläggare för läsfrämjande och bibliotek, Kulturrådet Stockholm
14:15-14:30 Diskussion
14:30-15:00 Kaffe/te
15:00-15:45 Berättelsens funktion i vägledningspraxis, Sissel Korpisola, litteraturvetare, HY+, Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster
15:45-16:00 Diskussion
16:00-16:30 Bibliotekens mångsidiga roll i dag, Karolina Zilliacus, bibliotekschef, Pargas stadsbibliotek, ordförande för Finlands svenska biblioteksförening & Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket
16:30 Dagen avslutas
16:45-17:45 Guidad rundtur på Stundars friluftsmuseum OBS! Utomhus, tänk på kläder och skor
18:00

Middag på Stundars, Restaurang Hemmer (på egen bekostnad)
Program under middagen:
Emina Arnautovic, kontaktchef, SFP: "Min väg till Finland, från Bosnien till Närpes
Håkan Omars, regionombudsman, Svenska kulturfonden: "Reflektioner kring mitt arbetsliv"
Bordsvisor ledda av Ann-Sofi Loo, överinspektör, Regionförvaltningsverket

21:30 Transport till Vasa centrum, förbeställd buss

 


Torsdag 25.10    Block 1: Karriärteorier och LIV-sektionernas workshoppar
                              Block 2: Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag
Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
Festsalen A318
Garderob A313
för bagage och ytterkläder

Moderator: Carola Bryggman, Regionförvaltningsverket

Block 1 Karriärteorier och LIV-sektionernas workshoppar
8:30-8:45 Aktuellt inom nationella ELO-gruppen, Michael Mäkelä, överinspektör, Regionförvaltningsverket
8:45-9:45 Hur använder vi karriärteorier? Cecilia Stigedahl Stenberg, universitetsadjunkt, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
9:45-10:00 Diskussion, introduktion till workshopparna
10:00-10:30 Kaffe/te
10:30-12:00 LIV-sektionerna i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland presenterar parallellprogram: Disa, Carola & Michael

Parallellprogram:
 

Workshop 1: Integration på svenska i Finland, Ritva Mertaniemi, projektchef, ESF-projektet En bra start i Österbotten, Österbottens förbund
Sal: B321

 

Workshop 2: Att jobba med karriär- och livsplanering - metoder och verktyg, Leena Stark, psykolog, Yrkesvals- och karriärvägledning, Egentliga Finlands TE-tjänster
Sal: B323

  Workshop 3: Vägledarens roll i de ungas studieval, Ida Söderlund, projektledare & Helena Martin, vägledare, projektet Studera i Helsingfors
Sal: B231
 
  Workshop 4: "Min lärstig", ett digitalt handledningsverktyg i Wilma utvecklat för grundläggande utbildningen 7-9, projektet Individuella lärstigar för alla, Ann-Sofie Nygård, lektor i elevhandledning, Borgaregatans skola, Vasa stad
Sal: B233
 
12:00-13:00 Lunch på Vaasa-opisto (på egen bekostnad)

Block 2

Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag
13:00-13:45 Visioner kring utbildning och integration, Astrid Thors, vicehäradshövding och minister, utvärderat projektet Integration på svenska för Kommunförbundet
13:45-14:00 Diskussion
14:00-14:45 Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag, Georg Henrik Wrede, VD, Samfundet Folkhälsan
14:45-15:00 Diskussion
15:00 Sammanfattning, Disa Widell, överinspektör, Regionförvaltningsverket
 
  Programmet avslutas senast kl. 15:15
Uppdaterad