› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Regionen

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete

Regionförvaltningsverken delar ut understöd för projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete. Understöd kan ansökas av kommun, samkommun, stiftelse, förening eller annat samfund som tillhandahåller ungdomstjänster. Understöden stärker tillhörigheten och främjar delaktighet och likvärdighet bland unga samt tillgängligheten till möjliga verksamheter. Understöd kan beviljas för ett år i taget för projekt som pågår maximalt tre år.

Enligt ungdomslagen är ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna en del av det kommunala ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att samtliga unga ska omfattas av informations- och rådgivningstjänsterna. Inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet ges högklassig, tillförlitlig och gratis handledning i olika frågor i ungdomarnas liv. Genom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet stöder man ungdomarnas utveckling och stärker deras delaktighet och livskompetens. Centrala aspekter är sektorsövergripande samarbete och att ungdomarna är med och utvecklar arbetsinnehållet.

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti tillhandahåller innehållsrådgivning för dem som ansöker om understöd för rådgivnings- och informationsarbete. När det gäller ansökningar om understöd för digitalt ungdomsarbete är det utvecklingscentret för digitalt ungdomsarbete, Verke, som erbjuder stöd i frågor kring projektens innehåll. Sökandena uppmanas kontakta Koordinaatti eller Verke i ansökningsskedet.


Läs mer Minimera

Tietoa alueelta

Statsunderstöd på 180 000 euro till informations- och rådgivningsarbete för unga och digitalt ungdomsarbete i södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat statsunderstöd på sammanlagt 180 000 euro till projekt inom informations- och rådgivningsarbete för unga och digitalt ungdomsarbete. Med hjälp av projekten stöder man ungas uppväxt, självständighet, delaktighet, inflytande och tillhörighet och kunskap och färdigheter som anknyter till allt detta. Projekten utvecklar också samtidigt innehållet i ungdomsarbetet.

Regionförvaltningsverket fick in 14 ansökningar vars totala ansökta belopp uppgick till ungefär 490 000 euro. Projekten som får understöd ska betona ett sådant arbetssätt i ungdomsarbetet och i medie- och teknologifostran som utgår från de ungas egen verksamhet. Projekten ska också utnyttja mångsektoriellt samarbete med andra aktörer i regionen eller på orten som erbjuder tjänster för unga, i synnerhet informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Resultaten av projekt som understöds kan utnyttjas fritt.

Understödda projekt

SÖKANDE

PROJEKT

UNDERSTÖD

Esbo stad

e-Sport ESPOO

36000

Hattula kommun

Hattulan pelitoiminta ja digitaalinen nuorisotyö

24000

Helsingin 4H-Yhdistys r.y.

4H-Hubit digiharrastus

15000

Kervo stad

Keravan Ohjaamon tieto- ja neuvontatyön kehittäminen

27500

Lahtis stad

Digihaaste

29500

Lappträsk kommun

LandeReal – Nuori Digiliikkuja

17000

Nuori kirkko ry

Youtube-media Ttilan paikallistoimitusten laajentaminen ja digitaalisen mediatuotannon tukeminen

14000

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Digitaalinen partiolaisaloite

17000

SAMMANLAGT

 

180000

Ytterligare information
Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad

på andra webbplatser

BLANKETTER

GENVÄGER

Ansökan om understöd