› Tillbaka till den grafiska version

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete

Regionförvaltningsverken delar ut understöd för projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete. Understöd kan ansökas av kommun, samkommun, stiftelse, förening eller annat samfund som tillhandahåller ungdomstjänster. Understöden stärker tillhörigheten och främjar delaktighet och likvärdighet bland unga samt tillgängligheten till möjliga verksamheter. Understöd kan beviljas för ett år i taget för projekt som pågår maximalt tre år.

Ansökningarna om statsbidrag för 2018 bör vara hos regionförvaltningsverket (RFV) senast den 15 december 2017 kl. 16.15.
 

Enligt ungdomslagen är ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna en del av det kommunala ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att samtliga unga ska omfattas av informations- och rådgivningstjänsterna. Inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet ges högklassig, tillförlitlig och gratis handledning i olika frågor i ungdomarnas liv. Genom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet stöder man ungdomarnas utveckling och stärker deras delaktighet och livskompetens. Centrala aspekter är sektorsövergripande samarbete och att ungdomarna är med och utvecklar arbetsinnehållet.

Koordinaatti, dvs. utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet, tillhandahåller stöd- och utbildningstjänster för dem som jobbar med informations- och rådgivningsarbete. Därtill svarar Koordinaatti för samordningen av nätpåverkningstjänsten Ungasidéer.fi. Med digitalt ungdomsarbete avses i det här sammanhanget olika tjänster, metoder och verksamhetsformer inom ungdomsarbetet där man utnyttjar digital teknologi och media.

Läs mer Minimera

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

BLANKETTER