› Tillbaka till den grafiska version

Ungdom

De centrala uppgifterna för regionförvaltningsverkets ungdomsväsende är att stödja ungas tillväxt och självständighetsprocess, främja aktivt medborgarskap bland unga, stärka ungas sociala färdigheter och tillväxt samt bedöma levnadsförhållanden och utveckling på regional nivå:-    ungdomsväsendets selektiva statliga stöd, utlåtanden samt rådgivning för sökanden
-    samordning av barn- och ungdomspolitiken (LANUKE) i regionerna
-    utveckling av verksamhet med verkstäder för unga
-    utveckling av hobbyverksamhet för barn och unga
-    regional utveckling och lokalt stöd för horisontellt myndighetssamarbete, uppsökande ungdomsarbete, informations- och rådgivningstjänster för unga, system för barns och ungas delaktighet samt ungdomsarbete på webben
-    utvärdering av ungdomsväsendets basservice
-    kortvarig fortbildning av personalen vid ungdomsväsendet
-    ungdomsväsendets internationella samarbete


Stadsunderstöd

aviavustukset.fi webbplatsen kan du bekanta dig med ansökningsprocessen och bidrag som redan beviljats och hur effektiva de är.

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

på andra webbplatser

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta