› Tillbaka till den grafiska version

Ungdom

De centrala uppgifterna för regionförvaltningsverkets ungdomsväsende är att stödja ungas tillväxt och självständighetsprocess, främja aktivt medborgarskap bland unga, stärka ungas sociala färdigheter och tillväxt samt bedöma levnadsförhållanden och utveckling på regional nivå:

-    ungdomsväsendets selektiva statliga stöd, utlåtanden samt rådgivning för sökanden
-    samordning av barn- och ungdomspolitiken (LANUKE) i regionerna
-    utveckling av verksamhet med verkstäder för unga
-    utveckling av hobbyverksamhet för barn och unga
-    regional utveckling och lokalt stöd för horisontellt myndighetssamarbete, uppsökande ungdomsarbete, informations- och rådgivningstjänster för unga, system för barns och ungas delaktighet samt ungdomsarbete på webben
-    utvärdering av ungdomsväsendets basservice
-    kortvarig fortbildning av personalen vid ungdomsväsendet
-    ungdomsväsendets internationella samarbete

 


Sektorsövergripande samarbete i nätverken för vägledning av och tjänster för unga

Regionförvaltningsverken samlar med regelbundna mellanrum in uppgifter om kommunernas ungdomsarbete och bedömer hur kommunernas lagstadgade uppgifter genomförs. Under våren 2018 bedöms hur det sektorsövergripande samarbetet enligt 9§ i ungdomslagen (1285/2016) som trädde i kraft 2017 har genomförts i kommunerna.   

Enkät om Närverken för vägledning av och tjänster för unga och omfattningen av tjänsterna inom ungdomsarbetet 2017  har skickats till de som ansvarar för ungdomsväsendet i kommunerna i april 2018.  Syftet med enkäten är också att undersöka omfattningen av kommunernas tjänster inom ungdomsarbete.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken roll det sektorsövergripande samarbetsnätverket har och dess arbete när det gäller att främja ungdomsfrågorna i kommunen och utveckla tjänsterna till unga. Resultaten kommer att presenteras i en rapport.. En del av resultaten publiceras också på webbplatsen nuorisotilastot.fi.

Man kan bekanta sig med enkäten på adressen:

https://www.avi.fi/documents/10191/2098389/Nuorten_palveluverkostot_2017_SV

Tietoa alueelta

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk

Ytterligare information:

Inspektör för bildningsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tel. 02 9502 8542
 


Uppdaterad