Internationell verksamhet och närområdessamarbete

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende främjar ungas internationalisering samt möjligheter för experter inom ungdomsbranschen att samarbeta internationellt och nätverka inom den egna branschen.

Regionförvaltningsverken har egna bilaterala internationella partner samt internationella uppdrag som tilldelats av undervisnings- och kulturministeriet.

 

 

regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta