Internationell verksamhet och närområdessamarbete

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende främjar ungas internationalisering samt möjligheter för experter inom ungdomsbranschen att samarbeta internationellt och nätverka inom den egna branschen.

Regionförvaltningsverken har egna bilaterala internationella partner samt internationella uppdrag som tilldelats av undervisnings- och kulturministeriet.

 

 

regional information

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk

Den internationella verksamheten fungerar genom nätverket Platform, som finns i anslutning till Ungdomscentra Villa Elba och som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk informerar områdets ungdomsaktörer om Platform-nätverkets verksamhet och internationella utbytesmöjligheter.

Koordinator för internationella frågor, Ritva Saarikettu, Ungdomscentra Villa Elba, ritva.saarikettu@kokkola.fi


Uppdaterad