› Tillbaka till den grafiska version

Ungdom

De centrala uppgifterna för regionförvaltningsverkets ungdomsväsende är att stödja ungas tillväxt och självständighetsprocess, främja aktivt medborgarskap bland unga, stärka ungas sociala färdigheter och tillväxt samt bedöma levnadsförhållanden och utveckling på regional nivå:-    ungdomsväsendets selektiva statliga stöd, utlåtanden samt rådgivning för sökanden
-    samordning av barn- och ungdomspolitiken (LANUKE) i regionerna
-    utveckling av verksamhet med verkstäder för unga
-    utveckling av hobbyverksamhet för barn och unga
-    regional utveckling och lokalt stöd för horisontellt myndighetssamarbete, uppsökande ungdomsarbete, informations- och rådgivningstjänster för unga, system för barns och ungas delaktighet samt ungdomsarbete på webben
-    utvärdering av ungdomsväsendets basservice
-    kortvarig fortbildning av personalen vid ungdomsväsendet
-    ungdomsväsendets internationella samarbete


Stadsunderstöd

aviavustukset.fi webbplatsen kan du bekanta dig med ansökningsprocessen och bidrag som redan beviljats och hur effektiva de är.

Tietoa alueelta

Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk

Ytterligare information:

Inspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn. 02 9502 8542

Inspektör för ungdomsväsendet Annika Kattilakoski, tfn. 0295 018 817

Inspektör Simo Luukkainen, tfn. 0295 018 824

Planerare Linda Mård, tfn. 029 501 8827

förnamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

på andra webbplatser