Ungdomskultur

Ungdomskulturverksamheten uppmuntrar och stöder mångsidiga hobbyer för barn och unga inom olika kulturområden

Regionförvaltningsverken samordnar de utbildningsevenemanghelheter som årligen arrangeras på det egna området.

Regionförvaltningsverken samordnar de utbildningsevenemanghelheter som årligen arrangeras på det egna området. Temat för evenemanget är turvis SOUNDS, MOVES och TEATRIS.

Regionförvaltningsverken samordnar årliga utbildningsmässiga evenemangshelheter som ordnas i sina områden.

 

regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta