Ungdomskultur

Ungdomskulturverksamheten uppmuntrar och stöder mångsidiga hobbyer för barn och unga inom olika kulturområden

Regionförvaltningsverken samordnar de utbildningsevenemanghelheter som årligen arrangeras på det egna området.

Regionförvaltningsverken samordnar de utbildningsevenemanghelheter som årligen arrangeras på det egna området. Temat för evenemanget är turvis SOUNDS, MOVES och TEATRIS.

Regionförvaltningsverken samordnar årliga utbildningsmässiga evenemangshelheter som ordnas i sina områden.

 

Uppdaterad

på andra webbplatser