Tillstånd inom mikrobiologi

Regionförvaltningsverket (RFV) beviljar såväl den privata som den offentliga hälsovården tillstånd för laboratorier inom klinisk mikrobiologi som utför laboratorieundersökningar och laboratoriearbete som behövs för att bekämpa smittsamma sjukdomar. På detta sätt strävar man efter att säkerställa att den mikrobiologiska diagnostiken håller hög kvalitet.

Laboratorierna ansöker om tillstånd av regionförvaltningsverket i den egna regionen. RFV ber om ett expertutlåtande om ansökan av Institutet för hälsa och välfärd.

Uppdaterad

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR