Tillsyn över researrangörers registrering i resegarantiregistret

Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar att de researrangörer som erbjuder paketresor och kombinerade resetjänster och som enligt lagen är skyldiga att ställa en säkerhet för sin verksamhet har registrerat sig i Konkurrens- och konsumentverkets resegarantiregister. RFV kontrollerar självständigt eller på Konkurrens- och konsumentverkets begäran kvaliteten på researrangörernas affärsverksamhet.

För konsumenten är det ekonomiskt tryggt att anlita de paketresearrangörer som är registrerade och som har ställt en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket.

I resegarantiregistret kan man kontrollera om researrangören har ställt en säkerhet.

Om man misstänker att verksamhetsutövaren erbjuder kombinerade resetjänster eller paketresor på ett sätt som kräver att en säkerhet ställs samt registrering i resegarantiregistret kan man underrätta regionförvaltningsverket på verksamhetsutövarens hemort om saken.

Konsumentskyddet för resor och researrangörernas system för ställande av säkerhet har ändrats från och med 1.7.2018. Lagen om kombinerade resetjänster (901/2017) ersatte lagen om paketresor (1079/1994). Samtidigt trädde lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) i kraft och ersatte lagen om paketreserörelser (939/2008). Man bör dock komma ihåg att den gamla lagstiftningen tillämpas på resor som bokats före 1.7.2018 även om resan börjar efter detta datum. Konkurrens- och konsumentverket övervakar tillsammans med regionförvaltningsverken att lagarna efterlevs.

Uppdaterad