Resebidrag

Bibliotekspersonalen kan ansöka om RFVs resebidrag för internationella möten och utbildningar
inom biblioteksbranschen samt för internationella evenemang som ordnas i Finland.
Det är alltid biblioteket som är sökande och ansökan ska undertecknas av en person som har namnteckningsrätt.
Resebidraget kan användas för att täcka kostnader för deltagande, övernattning och resor.
De beviljade resebidragen betalas in på det konto (bibliotekets/kommunens) som har meddelats i ansökan.
En redovisning av användningen av bidraget och en fritt formulerad reserapport skickas efter resan till RFV.
 
Ansökningsblanketten hittar du på Suomi.fi
Ansökan om resebidrag
Redovisning

 

Kontaktpersoner på de tvåspråkiga områdena i frågor som berör resebidrag:

RFV i Västra och Inre Finland

Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818

RFV i Sydvästra Finland

Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

RFV i Södra Finland

Raija Valtonen, tfn 0295 0165 67

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

Uppdaterad