Resebidrag

Personalen i de allmänna biblioteken kan söka resebidrag från regionförvaltningsverken för internationella konferenser och utbildningar inom biblioteksbranschen som ordnas utomlands och i hemlandet.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar separata anslag för detta ändamål till regionförvaltningsverken, som fördelar dem.

Ansökningstiden är fortlöpande. Sökanden är alltid ett bibliotek och undertecknaren en person med fullmakt att underteckna i organisationens namn. För att resebidrag ska beviljas krävs också egen finansiering från kommunen. Den sökande är alltid biblioteket och den som skriver under ansökan en person med firmateckningsrätt. Blanketten kan laddas ner under "Blanketter" uppe till höger på denna sida.

Biblioteken skickar en redovisningsblankett och en fritt formulerad reserapport till regionförvaltningsverket inom en månad efter att resan genomförts.

 

Kontaktpersoner på de tvåspråkiga områdena i frågor som berör resebidrag:

RFV i Västra och Inre Finland

Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818

RFV i Sydvästra Finland

Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

RFV i Södra Finland

Raija Valtonen, tfn 0295 0165 67

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela