Reklam för alkoholdrycker i restauranger

Utanför serveringsstället är reklam för starka alkoholdrycker förbjuden. Reklam för starka alkoholdrycker är tillåten på serveringsställen som beviljats serveringstillstånd. Utgångspunkten är att reklam för svaga alkoholdrycker är tillåten. Reklamen blir dock förbjuden om den riktas till minderåriga eller om den är i strid med god sed.

I alkohollagen har ingen övre eller undre gräns fastställts för prissättningen av alkoholdrycker. Huvudregeln vid servering av alkoholdrycker är att kunden serveras endast en portion åt gången. Mer information om basportioner finns i Valviras anvisning Alkoholärenden i restaurangverksamheten.

Vid reklam för portioner av alkoholdryck ska portionens storlek och pris anges. Prisreklamen får inte vilseleda konsumenten. Portionsstorlekarna ska uppges i centiliter. Information om priserna på de vanligaste eller på det aktuella serveringsstället mest sålda alkoholdryckerna ska finnas väl synlig för kunderna. Dessutom ska en fullständig alkoholprislista alltid finnas tillgänglig för kunderna. Det är förbjudet att vid servering erbjuda två eller flera portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris.

Det är förbjudet att utanför serveringsstället i fråga om portioner alkoholdryck utannonsera priserbjudanden som varar kortare tid än två månader. Det är också förbjudet med reklam för "happy hour" vid ett visst klockslag eller om man på något annat sätt låter förstå att det vid en viss tidpunkt finns rabatterat pris på alkoholdrycker.

Anvisning om reklam för alkoholdrycker (Valvira pdf)

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela