Jordbruksstödens tvärvillkor

En del av Europas gemensamma jordbrukspolitik är s.k. tvärvillkor som förpliktar odlare. En förutsättning för att erhålla EU:s direkta stöd och EU:s delfinansierade miljöstöd, kompensationsbidrag och stöd för djurens välbefinnande är att tvärvillkoren iakttas.

Jordbruksstödens tvärvillkor

Läs mer Återställa
Uppdaterad

Oikopolut

Andra webbplatser