Försvarskurser

Regionförvaltningsverket (RFV) ordnar regionala försvarskurser under ledning av överdirektören och i samarbete med försvarsmakten. Kurserna pågår i en vecka. Dessutom ordnas fortsättnings- och specialkurser.

Målet med den regionala försvarskursen är:

  • att ge en allmän bild av grunderna för Finlands försvarspolitik, försvarsarrangemang och beredskap inom olika områden
  • att utveckla försvarets och det övriga samhällets samarbete och beredskap
  • att presentera uppgifterna och aktionsberedskapen, i synnerhet under undantagsförhållanden, inom regionala och lokala organisationer som är centrala för säkerheten
  • att främja samarbetet mellan de regionala myndigheterna och övriga personer i ledande ställning samt aktionsberedskapen under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

Till de regionala försvarskurserna inbjuds regionalt centrala representanter för staten, kommunerna och den övriga offentliga förvaltningen samt för näringslivet, massmedier och olika samfund.

Uppdaterad