De allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek gavs den 2 oktober 2017. Den träder i kraft den 1 januari 2018.

Enligt förordningen sköts det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek av Helsingfors stadsbibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts av följande allmänna

bibliotek:

1) Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,

2) Kuopio stadsbibliotek med kommunerna i Södra Savolax och Norra Savolax som

verksamhetsområde,

3) Lahtis stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland,

Kymmenedalen och Södra Karelen som verksamhetsområde,

4) Uleåborgs stadsbibliotek med kommunerna i Norra Österbotten och Kajanaland

som verksamhetsområde,

5) Borgå stadsbibliotek med kommunerna i Nyland som verksamhetsområde,

6) Rovaniemi stadsbibliotek med kommunerna i Lappland som verksamhetsområde,

7) Tammerfors stadsbibliotek med kommunerna i Birkaland och Mellersta Finland

som verksamhetsområde,

8) Åbo stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta som verksamhetsområde,

9) Vasa stadsbibliotek med kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten som verksamhetsområde.

Utvecklingsuppdragen fastställs i lagen om allmänna bibliotek och innehållet beskrivs också i regeringspropositionens detaljmotiveringar till lagen.

Lag om allmänna bibliotek 1492/2016

Detaljmotiveringar i regeringspropositionen RP 238/2016 rd

Riktlinjer för de allmänna biblioteken på UKM:s webbsida

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

  

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta