Tillstånd

Tillståndsärenden i anslutning till djurskyddslagen, lagen om transport av djur och skydd av djur som används i vetenskapligt syfte och undervisningssyfte ingår i regionförvaltningsverkens (RFV) uppgifter. Man ska ansöka om tillstånd i god tid innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras.

Tillstånd

Läs mer Återställa
Uppdaterad