Tillstånd och anmälningar

Regionförvaltningsverket är den myndighet som på flera näringsbranscher behandlar tillstånds- och anmälningsärenden. Tillstånds- och anmälningsbehandlingen är lagstadgad förhandstillsyn.

Detaljerad information om ansöknings- och anmälningsförfaranden som hör till ärenden RFV behandlar hittas på sidan Ämnesområden.

Tillstånd och anmälningar ämnesvis

Näringar

Rättskydd

Familje- och socialservice

Hälsa

Säkerhet

Miljö

Miljöhälsa

Uppdaterad