Verksamhet som kräver tillstånd

Serviceproducenter som erbjuder privat socialservice dygnet runt måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos regionförvaltningsverket (RFV). Tillståndsansökan görs till RFV i det område som tjänsterna produceras. Till tillståndsansökan ska bifogas de bilagor som nämns i förordningen om privat socialservice.

RFV har tillsyn över de privata socialserviceproducenter som verkar inom myndighetens verksamhetsområde. På kommunnivå är det social- och hälsovårdsväsendet eller motsvarande organ som ansvarar för tillsynen av privata tjänster, och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ett rikstäckande koordineringsansvar för tillsynen av socialvården.

Tillståndsansökningar för privat socialvård finns på tjänsten yrityssuomi.fi (även på svenska).

En serviceproducent som producerar tjänster på fler än ett regionförvaltningsverks område ansöker om ett riksomfattande tillstånd direkt från Valvira.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela