Tillstånd att medla i familjeärenden

Medlare i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd när det uppstår konflikter i familjen.

Det är socialnämnden som ordnar medling i familjeärenden i kommunen. Medla kan även sådana samfund, sammanslutningar och stiftelser samt personer som har fått tillstånd till sådan verksamhet av regionförvaltningsverket.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

På andra webbplatser

Lagar och förordningar

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta