Tillstånd att medla i familjeärenden

Medlare i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd när det uppstår konflikter i familjen.

Det är socialnämnden som ordnar medling i familjeärenden i kommunen. Medla kan även sådana samfund, sammanslutningar och stiftelser samt personer som har fått tillstånd till sådan verksamhet av regionförvaltningsverket.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

På andra webbplatser

Lagar och förordningar