Tillstånd att medla i familjeärenden

Medlare i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd när det uppstår konflikter i familjen.

Det är socialnämnden som ordnar medling i familjeärenden i kommunen. Medla kan även sådana samfund, sammanslutningar och stiftelser samt personer som har fått tillstånd till sådan verksamhet av regionförvaltningsverket.

Uppdaterad

På andra webbplatser

Lagar och förordningar