Blanketter

Blanketter tillhörande regionförvaltningsverkens service per bransch:

  

Regionförvaltningsverket

Näringar

Alkoholförvaltningen:

 • Ansökan om selveringstillstånd (pdf, word)
 • Förfarandet vid ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker (pdf, word)
 • Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker [också (max. 5,5%) och hantverksöl (max. 12%)] (pdf, word)
 • Anvisning för ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker och hantverksöl (pdf, word)
 • Egenkontrollplan för detaljhandel med alkoholdrycker: pdf, word
 • Alkoholtillståndsärenden: Årsrapport om detaljförsäljning av alkoholdrycker: pdf, word
 • Alkoholtillståndsärenden: Kvartalsrapport om servering: pdf, word
 • Alkoholtillståndsärenden: Ansökan om förlängd serveringstid: pdf, word
 • Alkoholtillståndsärenden: Ansökan om ändring av serveringsområde: pdf, word
 • Bilageblankett till ansökan om serveringstillstånd, Personalplan: pdf, word  
 • Bilageblankett till ansökan om serveringstillstånd: plan angående avgränsning av serveringsområdet: pdf, word
 • Bilageblankett till ansökan om serveringstillstånd utredning över ordnandet av tillfällig serveringsverksamhet: pdf, word
 • Alkoholtillståndsärenden: Anmälan om avslutande av serverings-/detaljhandelsverksamhet: pdf, word

Fastighetsförmedling:

 • Förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler: Första anmälan: pdf, word
 • Förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler: Ändringsanmälan: pdf, word
 • Anmälan om felaktig förmedlingsverksamhet: pdf, word
 • Samtycke till uppdraget som ansvarig föreståndare för förmedlingsrörelsen pdf, word

Kreditgivare och person-till-person-lån:

 • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån: pdf, word
 • Anmälan om ändring av uppgifterna antecknade i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån: pdf, word

Kapitalförvaltnings- och företagstjänster:

 • Registeranmälan om betalningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet och kapitalförvaltnings- och företagstjänster: pdf, word

Indrivningsverksamhet:

Rättsskydd

 • Överföring av lån till en ny ägare: pdf, word

Deponering av betalningar:

 • Deponering till regionförvaltningsverket:  word
 • Uttag av deposition: pdf, word

Ställa säkerhet hos regionförvaltningsverket:

 • Ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket: pdf, word
 • Uttag av säkerhet som ställts hos regionförvaltningsverket: pdf, word

Delägarlagens stadgar

 • Ansökan för fastställande av delägarlagets stadgar: pdf, word

Klagomål

Begravning

 • Ansökan om tillstånd att inrätta en begravningsplats: pdf, word
 • Ansökan om tillstånd att inrätta en enskild grav: pdf, word
 • Ansökan om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska: pdf, word

Bildning och kultur

Bibliotek

Statsunderstöd för bibliotek  (elektronisk ansökan)
     Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Arvodes- och reseräkning för person som fungerat som utbildare eller föreläsare: pdf , word

Regionalförvaltningsverken beviljar årligen anställda vid allmänna bibliotek resebidrag för deltagande i internationella möten och utbildningar inom biblioteksbranschen. Målet är att öka bibliotekspersonalens möjligheter att delta. Små bibliotek prioriteras.          

 • Ansökan om resebidrag för internationellt möte/internationell utbildning inom biblioteksbranschen: pdf , word
 • Redovisning över de allmänna bibliotekens internationella möte/utbildning: pdf , word

Idrott

Skolan i rörelse - utvecklingsunderstöd (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Anhållan om utbetalning: pdf , word
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd: pdf , word

Statsunderstöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Redovisning av användningen: word

Ansökan om statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggning

Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Projektredovisning för anläggningsprojekt för idrottsanläggning

Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

 • Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar: pdf , word

Blankett för finansieringsplan för idrottsanläggningar

 Integrering av invandrare med hjälp av idrott (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Anhållan om utbetalning/anmälan om annullering av statsunderstöd: pdf, word
 • Redovisning av användningen av utvecklingsunderstöd för idrott och motion för invandrare: pdf, word

Ungdom

Statsunderstöd för ungdomsverkstäder (elektronisk ansökan)
          Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Anvisning: pdf
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd år 2017: pdf, word
 • Anhållan om utbetalning av understöd år 2017: pdf, word

Understöd för verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Uppsökande ungdomsarbete (elektronisk ansökan)
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Sök hjälp: pdf,
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd år 2017: pdf, word

Statsunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga  (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ansökan och anvisningar

Statsbidragsansökan för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete och digitalt ungdomsarbete  (elektronisk ansökan) 
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (Undervisnings- och kulturministeriet)

 • Redovisning av användningen av statsunderstöd år 2017: pdf, word

Statsunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på ungdomsområde   (elektronisk ansökan) 

Anvisningar (Undervisnings- och kulturministeriet)

Utveckling och samordning av barn- och ungdomspolitiken i regionerna

Bildning

Småbarnspedagogik

 • Anmälan om produktion av privat småbarnspedagogik (word) 
 • Anmälan om upphörande av privat småbarnspedagogik (word
 • Anmälan om byte av ansvarsperson för småbarnspedagogik (word)
 • Anvisningar om anmälningspliktig småbarnspedagogik och ifyllnadsanvisning för anmälningsblanketten (pdf, word)    
        

Familje- och socialservice och medling i familjefrågor

Elektronisk ärendehantering (Valvira.fi)

Privat tillståndspliktig socialservice

 • Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt: pdf, word
 • Bilaga: uppgifter om verksamhetsenheten: pdf, word
 • Verksamhetsberättelse om privat socialservice 2017: word 
 • Anvisning - Verksamhetsberättelse om privat socialservice 2017: word

Privat anmälningspliktig socialservice

 • Anmälan om privat socialservice: pdf, word

Gemensamma blanketter för tillståndspliktig och anmälningspliktig socialservice

 • Anmälan om byte av ansvarig person för socialservice: pdf, word
 • Anmälan om avbrytande av privat socialservice: pdf, word
 • Anmälan om upphörande av privat socialservice: pdf, word

Medling i familjeärenden

 • Tillståndsansökan för medling i familjefrågor: pdf, word

Hälsa

Elektronisk ärendehantering (Valvira.fi)

Blanketter:

 

Säkerhet

 • Förslag om förlänande av livräddningsmedalj åt enskild person: pdf, word
 • Understöd för anskaffningar av materiel och byggprojekt: pdf, word
 • Reserveringsförslag av byggnader: pdf, word
 • Blankett för anmälning av brandskyddavgift: pdf, word

Miljötillstånd

Miljöhälsa

Veterinärvård

 • Anmälan om privat veterinärvård: pdf, word

Animaliska biprodukter

Djurskydd

Djursjukdomar

 • Månadsrapport om djursjukdomar

Jordbruksstödens tvärvillkor

Tillstånd

 

Arbetarskydd

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela