Blanketter

Blanketter tillhörande regionförvaltningsverkens service per bransch:

  

Regionförvaltningsverket

Näringar

Alkoholförvaltningen:

Ansökan om dispens för öppettiderna

Fastighetsförmedling:

Kreditgivare och person-till-person-lån:

Kapitalförvaltnings- och företagstjänster:

Indrivningsverksamhet:

Valutaväxling:

Rättskydd

Deponering av betalningar:

Ställa säkerhet hos regionförvaltningsverket:

Delägarlagens stadgar

Klagomål

Begravning

Bildning och kultur

Bibliotek

Regionalförvaltningsverken beviljar årligen anställda vid allmänna bibliotek resebidrag för deltagande i internationella möten och utbildningar inom biblioteksbranschen. Målet är att öka bibliotekspersonalens möjligheter att delta. Små bibliotek prioriteras.          

Idrott

Skolan i rörelse - utvecklingsunderstöd

Statsunderstöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil

Ansökan om statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggning

Projektredovisning för anläggningsprojekt för idrottsanläggning

Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

Blankett för finansieringsplan för idrottsanläggningar

 Integrering av invandrare med hjälp av idrott

Ungdom

Statsunderstöd för ungdomsverkstäder

Understöd för verkställandet av regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

Statsunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Statsbidragsansökan för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete och digitalt ungdomsarbete

Statsunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten och den internationella verksamheten på ungdomsområdet

Undervisning

Familje- och socialservice

Hälsa

 

Säkerhet

Miljötillstånd

Miljöhälsa

Veterinärvård

Animaliska biprodukter

Djurskydd

Djursjukdomar

  • Månadsrapport om djursjukdomar

Jordbruksstödens tvärvillkor

Tillstånd

 

Arbetarskydd

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela