Livslång vägledning i Norden och Europa

AKTUELLT

 


Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Vägledningsnätverket

Inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL finns olika nätverk som utvecklar vuxenutbildningen i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. 

I NVL:s nättidskrift DialogWeb finns artiklar om NVL:s verksamhet och vuxenlärande.

Nordiskt nätverk för Vägledning ingår i NVL och har i uppgift att öka erfarenhetsutbytet mellan de nordiska vägledarna och att sprida god policy och praxis mellan områdena. Nätverket ordnar seminarier och utarbetar rapporter som ökar vägledarnas kompetens.

 

Projektet KIAL - Karrierevejledning og (rea)kompetencer i arbejdslivet

 

KIAL är ett Nordplus Vuxen-projekt med huvudmålet att sätta fokus på karriärvägledning i arbetslivet. I projektet skapar vi metoder och verktyg för att personer som står inför ett karriärskifte ska kunna se och ta tillvara sina tidigare förvärvade kompetenser och använda dem på ett nytt sätt. I projektet deltar TEC - Technical Education Copenhagen i Danmark, The Education and Training Service Centre (ETSC) i Island och Svenska enheten.  Läs mera om KIAL   

Uppdaterad