LIV-gruppen i Nyland

I Nyland har Regionförvaltningverkens svenska enhet utsett den svenska sektionen för livslång vägledning (LIV-sektionen). Sektionen har följande sammansättning.

  • Mäkelä Michael, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, ordförande
  • Bergholm Yvonne, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, sekreterare
  • Antman Katarina, examensansvarig, Point college
  • Eriksson Agneta, direktör, Sydkustens Landskapsförbund
  • Hillo Nina, studiehandledare, Novia
  • Lerche Jessica, verksamhetsledare Luckan
  • Rolin Peter, verksamhetsledare, Sveps
  • Stadius Annika, studieservicechef, Arcada

 Sektionen tillsattes officiellt i januari 2014. Sektionens övergripande målsättning är att utveckla samarbetsstrukturerna inom vägledningen i regionen samt att höja kompetensen hos de personer som arbetar med vägledningsfrågor.

Till huvuduppgifterna hör att

  • definiera regionala tyngdpunktsområden för livslång vägledning
  • förbättra informationen mellan aktörerna
Uppdaterad