LIV-sektionen i Egentliga Finland

AKTUELLT

 


I Egentliga Finland fungerar utbildningssektionen (koulutusjaosto), som är utnämnd av landskapets samarbetsgrupp, även som landskapets koordineringsgrupp för livslång vägledning. Under utbildningssektionen finns två sektioner, en finsk- och en svenskspråkig sektion för livslång vägledning. Medlemmarna i dessa sektioner är sakkunniga inom vägledning. Den svenska LIV-sektionen har följande sammansättning:

Carola Bryggman, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, ordförande
Cecilia Ekqvist, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, sekreterare
Peter Edelsköld, Yrkeshögskolan Novia
Kerstin Fagerström, Åbo Akademi
Henrik Josefsson, TE-tjänster i Egentliga Finland
Anders Levin, Axxell Läroavtalsbyrån
Jenni Lindroos, Aktiva
Ida Kallström, Ungdomsakademin Luckan i Åbo
Mona Riska, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Thomas Sjöblom, Kimitoöns kommun
Leena Stark, TE-tjänster i Egentliga Finland

Under år 2020 inriktar LIV-sektionen sitt arbete på följande områden:

  • Utbyte av information mellan organisationerna
  • Fortbildning inom aktuella områden
  • Fortsatt samarbete gällande övergångarna mellan utbildningsstadierna och arbetslivet
  • Planering av ett vägledningscenter med uppgift att marknadsföra och vägleda till regionens utbildning
Uppdaterad