› Tillbaka till den grafiska version

Idrott och motion

Målet för regionförvaltningsverkens idrottsväsende är att på regional nivå främja en motionerande livsstil, välmåga, hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av livet hos befolkningen.

Idrottens ställning som en kommunal basservice stärks och omständigheterna för vardagsmotion förbättras i samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden.

Centrala uppgifter för det regionala idrottsväsendet är att:

  • styra och stöda bygget av idrottsanläggningar
  • stöda utvecklingsprojekt för idrott och motion för barn och unga
  • genomföra nationella program på regional nivå
  • främja hälsomotionerande och motionerande bland specialgrupper
  • stöda regional medborgarverksamhet och regionalt samarbete
  • utvärdera den regionala tillgången till basservice inom idrott och motion
  • samarbeta med närregionerna och internationell verksamhet
  • utbildning och informationsstyrning
  • främja mångkulturell idrott och motion.

 

 

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta