Internationell verksamhet och närområdessamarbete

Enligt idrottsförordningen (550/2015) kan det regionala idrottsväsendet etablera sådant internationellt samarbete som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt.
 

regional infromation

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta