› Tillbaka till den grafiska version

Understöd för lokala projekt för utveckling av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att lokala utvecklingsbidrag för en motionsinriktad livsstil finns att söka för år 2020 för motionsprojekt som syftar till att främja hälsa och välbefinnande.

Utvecklingsbidragen för en motionsinriktad livsstil beviljas lokala motions- och idrottsprojekt som ska främja hälsan och välbefinnandet hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil i vardagen. Främsta syftet är att öka människors idrotts- och motionsutövning under hela livet och särskilt bland de personer som rör på sig litet.

Projekten kan rikta sig mot enskilda målgrupper, såsom barn i småbarnspedagogik och förskoleundervisning, äldre personer och specialgrupper eller genom att kombinera olika ålders- och målgrupper, såsom motion i naturen eller familjemotion. Denna ansökan innefattar dock inte införande av mer motion under skoldagen eler studier.

Understödet kan beviljas kommuner, samkommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik.  

Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Ansökningstiden går ut 29.11.2019 kl. 16.15.

Information om utvecklingsbidrag på Undervisnings- och kulturministeriets sidor:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset?_101_INSTANCE_9GY9rOgrEM2b_languageId=sv_SE

Ytterligare information:

 • RFV i Södra Finland:
  Ilpo Piri, tfn 0295 016 559,
 • RFV i Sydvästra Finland:
  Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303
 • RFV i Västra och Inre Finland:
  Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822
  Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
 • RFV i Östra Finland:
  Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515, 
 • RFV i Norra Finland:
  Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, 
 • RFV i Lapland:
  Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396 

Tietoa alueelta

Ytterligare information: överinspektör Ilpo Piri tel. 0295 016 559

Understöd 2016 (pdf 150kt)  Understöd 2017 (pdf 103 kt)  Understöd 2018 (pdf 437 kt) 

Understöd 2019 (pdf 216 kt)


Uppdaterad