Understöd för lokala projekt för utveckling av en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökningsomgången för de lokala understöden för idrottsprojekt som främjar hälsa och välbefinnande i syfte att utveckla en motionsinriktad livsstil för år 2018. Understöden ska sökas hos regionförvaltningsverken.

Ansökningstiden slutar: 30.11.2017 kl. 16.15.

Syftet med understödet är att främja verkställandet av Förändring i rörelse! Den nationella strategin för motion som främjar hälsan och välbefinnandet 2020 (2013; 2014) och den nya idrottslagen (390/2015) samt genomföra riktlinjer om motion och idrott som finns i regeringsprogrammet (2015). Genom de lokala utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil understöds lokala motionsprojekt som syftar till att främja hälsan och välbefinnandet bland olika ålders- och befolkningsgrupper och som bidrar till att få finländarna att motionera mera i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägna sig en motionsinriktad livsstil. Projektet kan rikta sig till enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik, äldre och specialgrupper (dock inte skolelever). Alternativt kan projektet kombinera olika ålders- och målgrupper, såsom motion i naturen och familjemotion. Projektet kan också inriktas på att främja jämställdhet mellan könen eller likvärdighet inom motion och idrott som främjar hälsa och välbefinnande.

Ansökningsblanketten och ansökningsanvisningarna finns att få på undervisnings- och kulturministeriets webbplats. Det finns en länk till webbplatsen under punkten Blanketter till höger på den här sidan.

Tietoa alueelta

Ytterligare information: överinspektör Ilpo Piri tel. 0295 016 559

Understöd 2016 (pdf 150kt)


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela