Studier i rörelse-understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning

 

I chatten svarar vi på frågor som gäller statsunderstödsansökning för Studier i rörelse 2.-6.3.2020 kl 13.-16.15

 

Syftet med utvecklingsunderstödet är att stöda skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet är att varje studerande ska röra på sig minst en timme per dag. Med understödet stöds verkställandet av programmet Studier i rörelse.

Understöd kan sökas av anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning. Ansökan gäller både nya projekt och projekt som valts till försöket på andra stadiet år 2017.

Understöd söks från regionförvaltningsverket: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi

För understöden kan användas högst 2,8 miljoner euro.

Understöd kan beviljas till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet. Utvecklingsunderstöd kan sökas för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Ansökningstiden börjar 31.1.2020.
Ansökningstiden går ut 6.3.2020 kl. 16.15.

De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Tietoa alueelta

Understöd 2016 (pdf 21 kt)   Understöd 2017 (pdf 20 kt)  Undesstöd 2017 gymnasie- och yrkesutbildning  (pdf 14 kt) Understöd 2018 (pdf 348 kt)

Ytterligare information: överinspektör Kristian Åbacka tel. 0295 016 537


Uppdaterad

Genvägar